Državna revizorska institucija učestvovala na seminaru u Atini

04. jun 2018. godina
Državna revizorska institucija učestvovala na seminaru u Atini

Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović učestvovala je 31. maja i 1. juna na seminaru Kontakt komiteta EU o reviziji javnih nabavki, održanom u Atini. Organizator seminara bio je Revizorski sud Grčke. Seminaru je prisustvovalo 47 predstavnika iz 26 VRI Evropske unije, Evropskog revizorskog suda, OECD/SIGMA, kao i pet država kandidata za pristupanje EU.

Seminar su otvorili predsednica Revizorskog suda Grčke Androniki Teotokatu i predsednik Revizorskog suda Portugala Vitor Kaldeira.

Govoreći drugog dana, Dr Pejović je predstavio izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja na temu „Efikasnost i ekonomičnost primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda“. Ova revizija svrsishodnostije sprovedena u okviru Drugog projekta paralelne revizije svrsishodnosti koji su realizovali VRI Švedske uz podršku Evropskog revizorskog suda, a zajedno sa VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji.Zaključak revizije je da bi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda bio efikasniji i ekonomičniji kada bi naručioci više pažnje posvetili istraživanju tržišta, pregovaranju i kontroli, pojasnio je Pejović.

Seminar je doprineo diskusiji o primeni novih EU direktiva o javnim nabavkama iz 2014. godine, najčešćim problemima u sistemu javnih nabavki, smernicama o javnim nabavkama i revizijama u toj oblasti.

Na marginama seminara, dr Pejović i g-đa Teotokatu  održali su bilaterani sastanak na kom su istakli prijateljstvo između dve zemlje i želje za intenziviranjem saradnje između dve vrhovne revizorske institucije.