Državna revizorska institucija predstavila izveštaje sektora o sprovedenim revizijama pred Odborom za finansije

19. jul 2018. godina
Državna revizorska institucija predstavila izveštaje sektora o sprovedenim revizijama pred Odborom za finansije

Slabosti funkcionisanja sistema interne kontrole, neuspostavljanje funkcije interne revizije, nepravilnosti u vezi sa javnim nabavkama, više isplaćene plate u odnosu na propisane, predstavljaju neke od najčešćih nepravilnosti utvrđenih kod subjekata revizije, rekao je dr Duško Pejović, generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije.

On je na 52. Sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja je održana u Subotici, naglasio da Grad Subotica može da posluži kao primer dobre prakse za ostale gradove kada je u pitanju otklanjanje nepravilnosti.

Tokom sprovođenja revizije Završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Subotice za 2015. godinu, revizori su utvrdili da od 389 zaposlenih, 386 nije imalo dobro obračunate plate. Zbog toga je 123, 5 miliona dinara više isplaćeno iz budžeta grada, istakao je dr Pejović. Generalni državni revizor je naglasio da su, nakon sprovedene revizije sve isplate plata svedene u zakonski okvir.

Što se tiče revizija koje je DRI sprovela tokom 2017. godine, dr Pejović je istakao da je od ukupno 2518 preporuka koje je Institucija dala, izvršeno 1556 preporuka, odnosno 61,8 odsto.U toku je sprovođenje 577 preporuka, revizijama odazivnih izveštaja proveravamo 259 preporuka, a za samo 126 ili pet odsto preporuka možemo reći da nisu izvršene.Očekujemo da bude realizovano više od 70 odsto preporuka, rekao je dr Pejović.

Kao najznačajnije efekte na osnovu preporuka Institucije, generalni državni revizor izdvojio je izmene i dopune zakona i pravilnika, poput izmena ili dopuna pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o javnoj svojini.

Dr Pejović je naglasio da će Institucija i dalje, poštujući načelo nezavisnosti, Narodnoj skupštini i svim zainteresovanim stranama, dostavljati istinite, objektivne i pouzdane izveštaje.

U toku sednice, Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije održao je svoju Treću sednicu, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji DRI za prethodnu godinu, a koje su predstavili vrhovni državni revizori.Nakon rasprave članovi Pododbora podneli su Odboru Izveštaj o razmatranju izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije, sa predlogom zaključaka. U nastavku rada, članovi Odbora prihvatili su Izveštaj Pododbora i usvojili zaključke povodom razmatranja sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije.

Dr Aleksandra Tomić predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava naglasila je da je u skladu sa Programom reformi upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine održavaju sednice koje se odnose na rad Državne revizorske institucije na transparentan način i izvan Beograda.

Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice rekao je daodržavanje sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u Subotici pokazuje opredeljenost nosilaca javnih vlasti da svoj rad učine transparentnim za sve građane. Grad Subotica poslednje dve godine predstavlja dobar primer upravljanja javnim finansijama, zaključio je Laban.

Prisustvo predstavnika Državne revizorske institucije na Sednicivan sedišta Odbora, u Subotici, podržao je projekat koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).