Državna revizorska institucija objavila nove izveštaje o reviziji

07. oktobar 2015. godina
Državna revizorska institucija objavila nove izveštaje o reviziji

Državna revizorska institucija je završila Izveštaj o reviziji završnog računa i pravilnosti poslovanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za 2014. godinu, izveštaje o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja gradskih opština Grada Beograda – Voždovca i Savskog venca za 2014. godinu, kao i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Aleksinac za 2014. godinu.


Izveštaji o reviziji su objavljeni na sajtu Institucije.