Državna revizorska institucija i Evropska komisija održale sastanak o praćenju napretka eksterne revizije u okviru Pregovaračkog poglavlja 32

24. oktobar 2019. godina
Državna revizorska institucija i Evropska komisija održale sastanak o praćenju napretka eksterne revizije u okviru Pregovaračkog poglavlja 32

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović razgovarao je danas sa predstavnicima Evropske komisije o napretku ostvarenom u Pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola, u delu eksterne revizije.

Sastanku su prisustvovali Rejmond Hil i Aleksandar Veran iz Generalnog direktorata za budžet, Elvira Marija Angulo Rodriges iz Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Vladan Petrović iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao i predstavnica Ministarstva finansija Mila Aleksić. Pored dr Pejovića, sastanku su ispred Državne revizorske institucijeprisustvovali i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju i razvoj Ivica Gavrilović, sekretar Državne revizorske institucije Milena Milinković, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za evropske integracije Tomislav Jovanović.

Dr Pejović je na sastanku govorio o značaju očuvanja funkcionalne, institucionalne i finansijske nezavisnosti Državne revizorske institucije, sprovođenju Programa revizije za 2019. godinu, odnosno o preporukama datim u izveštajima o revizijama i stopi njihovog sprovođenja, zatim o realizaciji Strateškog plana Državne revizorske institucije za period 2019-2023. godine, kao i o saradnji Institucije i Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i razmatranju izveštaja Institucije od strane Odbora i Narodne skuptšine.

Pregovaračko poglavlje 32 – Finansijska kontrola, koje je Republika Srbija prva otvorila u procesu pristupanja Evropskoj uniji 14. decembra 2015. godine, obuhvata četiri glavne oblasti: interna finansijska kontrola u javnom sektoru (IFKJ), eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Merilo za zatvaranje Poglavlja 32 za potpoglavlje „Eksterna revizija“ glasi: Državna revizorska institucija primenjuje standarde Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), uključujući obezbeđivanje finansijske, funkcionalne i institucionalne nezavisnosti, sprovođenje finansijskih revizija irevizija svrsishodnosti, kao i posedovanje dovoljno administrativnih kapaciteta“.

Članovi Pregovarače grupe, osim Državne revizorske institucije, su predstavnici Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije.