Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

05. novembar 2018. godina
Državna revizorska institucija domaćin drugog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Državna revizorska institucija danas i sutra domaćin je evropskim kolegama iz Radne grupe EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija) za reviziju opština koji u Beogradu održavaju drugi godišnji sastanak ove Radne grupe i seminar na temu „Finansije lokalnih vlasti: budući izazovi“.

Tokom sastanka na kom su se okupile kolege iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Austrije, Hrvatske, Danske, Estonije, Federacije Bosne i Hercegovine, Finske, Grčke, Mađarske, Izraela, Italije, Letonije, Litvanije, Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Poljske, Portugala, Republike Srpske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Španije, Turske i Ukrajine, razmatraju se stanje finansija lokalnih vlasti, efektivno finansijsko upravljanje i odgovornost, zajmoprimanje i dugovanje, kao i uloga centralne vlasti u ovim procesima.

Otvarajući sastanak, predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović istakao je da je Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti, tokom revizija sprovedenih u 2017. godini, subjektima revizije dao ukupno 800 preporuka.

Prošle godine, nakon preporuka DRI, izmenjen je Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnoj svojini, zatim, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Efekti preporuka ogledaju se i u otklanjanjunepravilnosti u postupcima javnih nabavki, zatim u postupcima javnih konkursa i dodele sredstava, kao i u otklanjanju nepravilnosti na osnovu više preuzetih obaveza od odobrenih aproprijacija, rekao je dr Pejović.

On je naveo da se, nakon preporuka državnih revizora, otklanjaju i pogrešna iskazivanja u finansijskim izveštajima, kao što je evidentiranje finansijske i nefinansijske imovine, povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava.

Zaključci i preporuke iz izveštaja o obavljenim revizijama predstavljaju dragoceni podsticaj ne samo za otklanjanje ukazanih nedostataka, već i za unapređenje planiranja i izvršenja budžeta, a možda najvažnije od svega, unapređenje rada i sistema državne uprave u celini“ , poručio je dr Pejović.

Generalni državni revizor Litvanije dr Arunas Dulkis je naglasio da bi institucije javnog sektora trebalo da odgovore javnosti zašto postoje i koja je vrednost njihovog rada.

„Uloga vrhovnih revizorskih institucija je da pomognu stabilnom upravljanju dobrima i finansijama u državnoj svojini. VRI moraju da prate potencijalne rizike u javnom sektoru, ocenjuju operativne rizike u ovoj oblasti i prate učinak mera za unapređenje efektivnosti“, zaključio je dr Dulkis.

Na seminaru se razmatraju i različiti metodi za unapređenje nivoa uprave koji je najbliži građanima, i utvrđuju se univerzalini finansijski izazovi sa kojima se često suočavaju regije i države.

U svim zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), opštine i gradovi troše više nego što prihoduju, a sve lokalne vlasti zavise od transfera centralne vlasti, istakao je danas na seminaru Hansjorg Blohliger, viši ekonomista OECD-a.

Tokom dvodnevnog seminara, o konkretnim iskustvima o reviziji opština, govoriće i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Litvanije, Finske, Izraela, Slovenije, Italije, Letonije, Srbije, Austrije, Makedonije, Slovačke, Estonije, Grčke, Hrvatske i Rumunije.

Tokom godišnjeg sastanka Radne grupe biće razmatrane aktivnosti u vezi sa planom rada ove radne grupe u periodu 2017-2020. godine, a naročito u vezi sa rezultatima i akcionim planom za 2019. godinu.

Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije, koja predsedava ovom Radnom grupom, organizuje međunarodne sastanke i seminare o reviziji opština od 2013. godine. Juna 2016. godine, na sastanku Upravnog odbora EUROSAI, usvojena je inicijativa VRI Litvanije da se ustanovi posebna EUROSAI Radna grupa za reviziju opština koja je zvanično započela sa aktivnostima u 2017. godini. Imajući u vidu značaj nadležnosti Institucije za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Državna revizorska institucija Republike Srbije je u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije, kao i doprinosa unapređenju sistema revizija opština tako da rezultati revizija dovedu do pozitivnih promena za njihove stanovnike. Radnu grupu trenutno čini 27 evropskih VRI i jedan posmatrač – Uprava za regionalnu finansijsku kontrolu Švajcarske.

Podršku u organizovanju ovog događaja pružio je projekat “Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama” koji zajednički sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.