Dr Pejović predstavio doprinos DRI reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

07. decembar 2018. godina
Dr Pejović predstavio doprinos DRI reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

Dr Pejović predstavio doprinos DRI reformi korporativnog finansijskog izveštavanja

Nedovoljno pouzdana računovodstvena evidencija, mogućnost brisanja proknjiženih podataka, mogućnost izmene naloga bez storniranja, nepouzdanost računovodstvenih programa, predstavljaju samo neke od nalaza na koje držani revizori ukazuju sprovodeći reviziju finansijskih izveštaja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Govoreći na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2018. koja je pod nazivom „Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju“ održana na Univerzitetu „Singidunum“ u Beogradu, dr Pejović je naglasio da finansijski izveštaji daju kompletnu sliku o stanju poslovnog entiteta i rezultatima njegovog poslovanja u skraćenom obliku.

Dugoročno gledano, bez transparentnog finansijskog izveštavanja bilo bi nemoguće postići efikasnu alokaciju finansijskih resursa, izgraditi poželjne uslove za investiranje i sprečiti mogućnost manipulacije i pronevere sredstava izveštajnog entiteta, istakao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, trebalo bi rešiti profesionalni status lica koja pripremaju i sastavljaju finansijske izveštaje, zatim, podići kvalitet ovih izveštaja, implementirati međunarodne računovodstvene standarde u ovoj oblasti, i propisati suštinsku kontrolu finansijskih izveštaja i odgovornost za njihovu pravilnost od strane rukovodstva.

Dr Pejović je podsetio da će DRI ubuduće sprovoditi reviziju finansijskih izveštaja zasebno od revizije pravilnosti poslovanja i da će takav način rada dati bolje efekte.

Sprovodićemo reviziju određenog dela pravilnosti poslovanja, odnosno najrizičniji deo. Na primer, ove godine revizijom budžeta lokalnih vlasti nismo vršili reviziju pravilnosti celokupnog poslovanja, već tri ključna oblasti – obračuna plata, javnih nabavki i preuzimanja obaveza iznad odobrenih aproprijacija. To je oko 60 do 80 odsto ukupnih nepravilnosti u budžetima lokalnih vlasti, poručio je dr Pejović.

Govoreći o povećanju broja revizija svrsishodnosti poslovanja, generalni državni revizor je naglasio da DRI, umesto dosadašnjih pet odsto revizora obučenih za reviziju svrsishodnosti poslovanja, sada ima 17 odsto.

Brojni naučnici i stručnjaci u oblasti finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju predstavili su najnovije trendove u ovoj oblasti.

Glavna cilj konferencije je poboljšanje ukupnog učinka odgovornog poslovanja u Republici Srbiji.

Snimak plenarnog dela konferencije možete pogledati na sledećem linku http://finiz.singidunum.ac.rs/