Digitalizacija postupka revizije već 2020. godine

23. novembar 2018. godina
Digitalizacija postupka revizije već 2020. godine

Državna revizorska institucija (DRI) će imati bolje tehničke mogućnosti za sistemsko praćenje sprovođenja preporuka koje će realizovati u sklopu razvoja prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), čija se nabavka planira za 2019. godinu, a prva primena za 2020. godinu, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je tokom završnog predstavljanja rezultata mapiranja procesa revizije i utvrđenih zahteva za Sistem za upravljanje revizijom naglasio da će DRI, putem ovog sistema, biti među prvim državnim organima, koja će digitalizovati svoje procese.

Ovaj sistem će, između ostalog, olakšati planiranje revizija, obezbediti bazu podataka svih subjekata revizije, omogućiti praćenje toka revizije, zatim, statusa preporuka i prijava, ali omogućiti i elektronsko upravljanje dokumentima u reviziji, istakao je dr Pejović.

Govoreći o otvorenim podacima, odnosno podacima koji su besplatno dostupni i u mašinski čitljivim formatima, dr Pejović je naglasio da je DRI član Radne grupe za otvorene podatke.

Od ove godine počećemo da objavljujemo odazivne izveštaje subjekata revizije. Na internet prezentaciji DRI, postavili smo obrazac odazivnog izveštaja kako bismo olakšali njegovu izradu subjektima revizije i unificirali njegov izgled, podsetio je dr Pejović.

Zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjnih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Stelijana Nedera istakla je da je UNDP veoma zadovoljan i ponosan na rezultate prethodnih i tekućih projekata koje sprovodi u partnerstvu sa DRI.

Uvođenjem Sistema za upravljanje revizijom, u skladu sa Vladinom agendom digitalne transformacije, DRI će povećati efikasnost i efektivnost javne uprave, a to je od strateške važnosti za Republiku Srbiju, naglasila je Nedera.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr Mihailo Jovanović je rekao da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Srbije, a glavni oslonac digitalizacije je reforma javne uprave.

Želimo da izgradimo efikasnu i ekonomičnu javnu upravu, poručio je dr Jovanović.

Po njegovim rečima doneta su dva važna zakona u oblasti digitalizacije – Zakon o elektronskom poslovanje i Zakon o elektronskoj upravi.

Zakon je definisao obavezu svih organa da svoje podatke postave u mašinski čitljivom formatu, dok se druga značajna stvar odnosi na uspostavljanje servisne magistrale organa, zaključio je dr Jovanović.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu, dr Dejan Jakšić je predstavio svoja iskustva u razvoju IT rešenja za postupak revizije.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dr Milojko Arsić naglasio je da javna sredstva moraju efikasno da se troše.

Nakon što smo unapredili makroekonomsku stabilnost, sada država treba da odluči koje projekte će realizovati. Ključna uloga DRI je da proveri da li su javna sredstva trošena za namene za koje su bile potrebne, da li je bilo rasipanja ili ne, rekao je dr Arsić.

Pomoćnica direktora Nacionalne akademije za državnu upravu, Snežana Antonijević je kazala da je jedan od prioriteta Vlade digitalizacija javne uprave.

Izazov digitalizacije javne uprave je u nepostojanju okvira digitalnih kompetencija službenika u upravi, kao i otpor promenama koji postoji kod državnih službenika, zaključila je Antonijević.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić je naglasio da je SKGO spremna da koristi nalaze koje revizori utvrde sprovodeći reviziju gradova i opština, kako bi bio unapređen rad lokalnih samouprava, kako bi se, na taj način, pomoglo građanima i privredi.

Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić je rekao da je osnovni prioritet da budu proizvedene informacije, odnosno podaci, da informacije budu dostupne, i da mogu nesmetano da se koriste.

Potencijalna korist bi bila najveća kod sprovođenja revizija svrsishodnosti poslovanja kada bi podaci, ne samo o javnim nabavkama, već i o budžetu, bili dostupni u mašinski čitljivom obliku, zaključio je Nenadić.

Predstavnici VRI Makedonije, eksperti na projektu, predstavili su rezultate sprovedenog mapiranja procesa i utvrđenih zahteva za Sistem za upravljanje revizijom. U cilju uvođenja sistema za upravljanje revizijama DRI je za zaposlene organizovala sedam radionica koje su bile posvećene mapiranju procesa u reviziji finansijskih izveštaja, zatim godišnjeg planiranja, praćenja sprovođenja preporuka i uveravanja u kvalitet, zatim mapiranju procesa u reviziji pravilnosti poslovanja, onda u reviziji svrsishodnosti poslovanja, kao i mapiranju procesa izveštavanja o učinku i podnošenja i praćenja prijava. Neke od radionica bile su posvećene utvrđivanju sistemskih zahteva za AMS softver i prioritete za reviziju finansijskih izveštaja, pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja, kao i oceni revizijskih obrazaca i njihove usklađenost sa novim zahtevima i metodologijom. U radionicama je učestvovalo 120 zaposlenih DRI, utvrđeno je 106 zadatka za budući sistem, sa 295 aktivnosti i 423 dokumenta relevantna za postupak revizije.

Radionice su organizovane u okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.