Delegacija DRI učestvovala na međunarodnom seminaru u Mađarskoj

19. oktobar 2018. godina
Delegacija DRI učestvovala na međunarodnom seminaru u Mađarskoj

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), koju su činili ovlašćeni državni revizor Danimir Vulinović, državni revizor Marko Strugarević i samostalni savetnik u reviziji Milena Vasiljković, učestvovala je na međunarodnom seminaru „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava“ koji je 18. oktobra 2018. godine održan u Sekešfehervaru, u Mađarskoj.

Na skupu su predstavljena praktična iskustva revizije finansijskih izveštaja, zatim revizije pravilnosti i revizije svrsishodnosti poslovanja preduzeća u vlasništvu lokalnih samouprava. Razmatrano je i pitanje praćenja učinka preduzeća u lokalnom vlasništvu. Bilo je reči i o očekivanjima javnosti u pogledu dobrog upravljanja javnim sredstvima kojima se finansira pružanje usluga na lokalnom nivou.

Međunarodni seminar, na kom je učestvovalo 150 delegata iz 25 zemalja, organizovala je Evropska organizacija regionalnih revizorskih institucija (EURORAI) i Državna kancelarija za reviziju Mađarske.