Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

08. januar 2019. godina
Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

Savet Državne revizorske institucije imenovao je Danimira Vulinovića i Snežanu Trnjaković za vrhovne državne revizore u Prvom, odnosno Trećem sektoru. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, Vulinović i Trnjaković su preuzeli dužnost vrhovnog državnog revizora.

Novoimenovani vrhovni državni revizori poseduju revizorsko zvanje – ovlašćeni državni revizor. Danimir Vulinović je zaposlen u Državnoj revizorskoj instituciji od 2010. godine, a Snežana Trnjaković od 2011. godine.

Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije, imenuje i razrešava Savet, na period od šest godina, sa mogućnošću reizbora.