DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

14. februar 2019. godina
DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa Programom revizije za 2019. godinu, započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava.

DRI jezapočela reviziju Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, zatim, Ministarstvafinansija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvaunutrašnjih poslova, Ministarstvaodbrane, Ministarstvadržavne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvagrađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvakulture i informisanja, Ministarstvaomladine i sporta. U toku je i revizija Uprave za javni dug, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske uprave, Uprave za trezor, Uprave za javne nabavke, Republičkog sekretarijata za javne politike i Službe za upravljanje kadrovima.

DRI će proveravati poslovanje grada Beograda, Sremske Mitrovice, Kikinde, Valjeva, Vršca, Sombora, Zrenjanina, Subotice, Novog Sada, Šapca, Pančeva, Smedereva, Novog Pazara, Niša, Kruševca, Leskovca, Kraljeva, Vranja, Požarevca, Jagodine, Kragujevca, Užica, Čačka, kao i Autonomne Pokrajine Vojvodina. Predmet revizije biće i JKP „Toplovod“, Obrenovac, JKP „Bukulja“, Aranđelovac, JP „Sava Centar“, Beograd, JKP „Vodovod Šabac“, Šabac, JKP „3. oktobar“, Bor, JP „Jedinstvo“, Kladovo, JKP „Vodovod“, Smederevo, JP „Toplifikacija“ Lazarevac.

Državni revizori su započeli i reviziju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kliničkog centra Vojvodine, Kliničkog centra Niš, Kliničkog centra Kragujevac, Zdravstvenog centra Užice, Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Opšte bolnice Požarevac, kao i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

U toku je i revizija JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Građevinskog preduzeća „Mostogradnja“ ad, Beograd, preduzeća „Jugoimport SDPR“, Beograd, Privrednog društva Telus ad, Beograd, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, JP Nacionalni park „Tara“, Bajina Bašta, JP Nacionalni park „Kopaonik“, Raška, Vodoprivrednog društva „Hidrosrem“ doo, Sremska Mitrovica, Vodoprivrednogdruštva „Bačka“ doo, Vrbas, Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“, Beograd.

DRI će, zavisno od subjekta, sprovoditi reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja ili kombinovanu reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2018. godinu.

Započete revizije predstavljaju deo Programa revizije DRI za 2019. godinu. Tok revizija po fazama iz ovog Programa mogu se pratiti na vebsajtu DRI.