DRI predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13. maj 2019. godina
DRI predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom 2018. godine utvrdila da u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja postoje greške i odstupanja u iznosu od 195 milijardi dinara, dok su u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja nepravilnosti iznosile 22 milijarde dinara, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović. Predstavljajući Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu na 73. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, dr Pejović je naglasio da je u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja ustanovljeno 90 odsto grešaka, a u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 10 odsto.

Greške u finansijskim izveštajima govore o nedisciplini i nedovoljnom poznavanju propisa i primene tih propisa, zato što ovi izveštaji nisu dovoljno objektivni i istiniti, rekao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, glavni uzrok nepravilnosti je nedovoljno funkcionisanje sistema internih kontrola, odnosno njihovo nedosledno i nepotpuno funkcionisanje.

Utvrdili smo da od ukupno 209 subjekata revizije, njih 77 odsto nije uspostavilo internu reviziju na odgovarajući način, naglasio je dr Pejović.

DRI je prošle godine izradila 141 izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 58 izveštaja o pravilnosti poslovanja, dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 20 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 215 poslerevizionih izveštaja.

Tokom 2018. godine DRI je subjektima revizije dala 2.436 preporuka. Od 2.518 preporuka koje je DRI dala subjektima revizije u 2017. godini izvršeno je 1.842, odnosno 73 odsto, istakao je dr Pejović.

On je dodao da je prošle godine, na inicijativu DRI, izmenjeno i dopunjeno pet zakona i šest podzakonskih akata.

DRI je inicirala u 2018. godini da se izmeni 16 zakona i sedam podzakonskih akata, poručio je dr Pejović.

Kada su u pitanju prijave, DRI je tokom prošle godine podnela 242 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 26 prijava za privredni prestup i 21 krivičnu prijavu. Podneto je i 30 informacija nadležnim tužilaštvima, naglasio je dr Pejović.

Govoreći o efektima sprovedenih revizija, generalni državni revizor je objasnio da su, postupanjem subjekata revizije po preporukama DRI tokom 2018. godine, ostvareni finansijski efekti u iznosu od 733,72 miliona dinara, od čega 253,14 miliona dinara povećanje prihoda i 480,58 miliona dinara smanjenje rashoda. On je dodao i da je usklađeno poslovanje sa propisima za preko 2,94 milijarde dinara, a imovina je popisana od preko 450 milijardi dinara.

U 2018. godini DRIje imala odobrena sredstva iz budžeta u iznosu od 695.567 hiljada dinara, a realizovala je 669.425 hiljada dinara, odnosno 96,24 odsto.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, osim Izveštaja o radu DRI za 2018. godinu, članovi Odbora razmotrili su i izveštaje Fiskalnog saveta, Komisije za hartije od vrednosti i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.