Press Releases Archive, year 2014

State Audit Institution Delivers to the National Assembly Report on Operations for 2013

31 March 2014.

Today, the State Audit Institution has delivered its Report on Operations for 2013 to the National Assembly of the Republic of Serbia.

State Audit Institution Delivers Draft Performance, Audit Report to Audited Entities

20 March 2014.

State Audit Institution delivered to audited entities draft performance audit report titled "Management of Company Vehicles of Direct Budget Beneficiaries of the Republic of Serbia".

Strengthening of Ethics of Supreme Audit Institutions

06

February

Strengthening of Ethics of Supreme Audit Institutions

06 February 2014.

Representatives of the State Audit Institutions participated in the Seminar on ''Strengthening Ethics within the Supreme Audit Institutions'', which was held in Lisbon.

Obaveštenje o dostavljanju planova javnih nabavki

03 February 2014.

Naručioci, koji su po Zakonu o javnim nabavkama u obavezi da Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji dostavljaju planove nabavki, izmene planova, izveštaje o izvršenju, kao i kvartalne izveštaje, potrebno je da dokumentaciju dostavljaju isključivo u elektronskoj formi, koristeći softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje.

State Audit Institution Files New Charges

17 January 2014.

Having published reports on audit of financial statements and compliance audit for 2012, regarding execution of the 2013 Audit Program, and responses to the audit report, the State Audit Institution filed 166 requests for initiating misdemeanor proceedings to the misdemeanor courts, and 17 economic offense charges to the competent prosecutor's offices.