Државна ревизорска институција представила члановима Одбора за финансије налазе из извештаја о ревизијама спроведеним током 2014. године

26 January 2015.
Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор, представио је данас на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава налазе из 134 извештаја о ревизији које је Државна ревизорска институција спровела током 2014. године.

Он је нагласио да је Државна ревизорска институција, спровођењем ревизија током прошле години, обухватила податке из финансијских извештаја који се односе на расходе и издатке, приходе и примања, нефинансијску имовину, финансијску имовину, обавезе, и јавни дуг у укупном износу од 15,395 билиона динара.

Државна ревизорска институција, у вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела је, до сада, 131 захтев за покретање прекршајног поступка, 14 пријава за привредни преступ и 15 кривичних пријава, рекао је Сретеновић. Он је додао и да правни тимови настављају да разматрају и анализирају извештаје у вези са елементима за подношење пријава надлежним органима.

Сретеновић је члановима Одбора представио и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијском плану Државне ревизорске институције за 2014. годину и Предлог одлуке о финансијском плану Државне ревизорске институције за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину. Одбор је размотрио и дао сагласност на предлоге.