Republika Srbija
Saopštenje – 15. jun 2015. godine

Predstavnici Državne revizorske institucije i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava boravili u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske

Predstavnici Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom Institucije Radoslavom Sretenovićem i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na čelu sa predsednikom Odbora Veroljubom Arsićem boravili su u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske 11. i 12. juna 2015. godine.

Cilj posete je bio upoznavanje predstavnika Institucije i Narodne skupštine sa organizacijom i nadležnostima Glavne službe, kao i dužnostima i ovlašćenjima revizora u vršenju revizije javnih računa svih ministarstava, sudova, drugih organa Vlade, organa opština, javnih fondova i drugih javnih institucija u Republici Srpskoj. Tokom posete, predstavljeni su odnosi revizorskih institucija i organa za sprovođenje zakona, odnosi između eksterne i interne revizije u javnom sektoru, kao i rezultati rada Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske od osnivanja 1999. godine.

Članovi delegacije iz Srbije, u skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske, održala i sastanke sa Odborom za finansije i budžet i Odborom za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, radi međusobne razmene iskustava u oblasti javnih finansija i vršenja parlamentarne kontrole nad trošenjem javnih sredstava.

Studijska poseta Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske organizovana je u okviru projekta „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa UNDP – Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

 
Saopštenje – 10. jun 2015. godine

Potpisan Memorandum o saradnji Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović i potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić potpisali su danas Memorandum o saradnji Odbora i Institucije.

Na ceremoniji potpisivanja u Skupštini, Radoslav Sretenović je rekao da potpisivanje Memoranduma sa Odborom doprinosi unapređenju međusobnih odnosa i saradnje u kontroli trošenja javnih sredstava.

Državna revizorska institucija priprema jasne i precizne izveštaje u vezi sa revizorskim nalazima za članove Odbora. Pružaćemo pomoć članovima Odbora u razumevanju nalaza iz izveštaja o reviziji, poručio je Sretenović.

On je rekao da će Institucija imenovati predstavnika koji će zajedno sa članovima Odbora koordinirati aktivnosti kako bi saradnja bila konstruktivna i odvijala se na najbolji način.

Veroljub Arsić je naglasio da je potpisivanjem Memoranduma podignut nivo saradnje, jer su i Narodna skupština i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državna revizorska institucija čuvari javnih sredstava.
On je ocenio da je dosadašnja saradnja Odbora i Institucije bila na zavidnom nivou.
I do sada je saradnja sa Državnom revizorskom institucijom bila na visokom nivou. Sada ćemo je još više unaprediti, zaključio je Arsić.

 
Saopštenje – 10. jun 2015. godine

Državna revizorska institucija počela reviziju političkih stranaka

Državna revizorska institucija počela je sprovođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke.

Prvi sastanci predstavnika Institucije i političkih stranaka biće održani početkom naredne nedelje.

Revizije će se sprovoditi istovremeno u sve tri političke stranke.

Institucija je političkim strankama prošle nedelje uručila zaključke o sprovođenju revizije, kao i pismene zahteve za dostavljanje dokumentacije neophodne za izradu plana sprovođenja revizija.

Stranke su imale pravo da u roku od osam dana od prijema zaključka prigovorom ospore nadležnost Državne revizorske institucije za sprovođenje revizije. Nakon isteka roka za prigovor, zaključci o sprovođenju revizije su postali konačni.

Državna revizorska institucija, sprovodi reviziju političkih stranaka na osnovu Programa revizije za 2015. godinu, koji je usvojio Savet.

 
Saopštenje – 3. jun 2015. godine

Državna revizorska institucija podnela krivične prijave

Državna revizorska institucija, tokom sprovođenja revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ u Somboru za 2014. Godinu, podnela je juče Višem javnom tužilaštvu u Somboru krivičnu prijavu protiv D.B. blagajnice u ovom javnom preduzeću zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo pronevere iz člana 364. Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom računarske prevare iz člana 301. Krivičnog zakonika Republike Srbije i time nanela imovinsku štetu preduzeću u iznosu od 6,5 miliona dinara. Ovom krivičnom prijavom obuhvaćeni su i S.Š. direktor ovog javnog preduzeća, N.S. pomoćnik direktora za ekonomske i finansijske poslove, A.J. bivši pomoćnik direktora za ekonomske i finansijske poslove i D.Đ. administrator informacionog sistema zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica iz člana 234. Krivičnog zakonika i naneli štetu preduzeću u iznosu od 6,5 miliona dinara.

Takođe, Državna revizorska institucija je u maju podnela krivičnu prijavu protiv A.Š. predsednika Gradske opštine Novi Beograd zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja propisano članom 359. Krivičnog zakonika u vezi sa javnim nabavkama. Institucija je podnela prijavu tokom sprovođenja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnost poslovanja Gradske opštine Novi Beograd za 2014. godinu.

 


Strana 1 od 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »