Republika Srbija
Saopštenje - 30. oktobar 2014. godine

Održan EUROSAI Seminar o reviziji pravilnosti poslovanja

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) učestvovala je na međunarodnom seminaru koji je pod nazivom “Revizija pravilnosti poslovanja:korišćenje smernica za reviziju pravilnosti poslovanja (ISSAI 400 i ISSAI 4000- 4999) i najbolje prakse", održan 28-29. oktobra 2014. u Viljnusu, u Litvaniji.

Više od 60 učesnika – revizora, vođa timova i stručnjaka za metodologiju – razmenilo je stručnost i iskustva u primeni Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI).

''Jedan od ciljeva revizije javnog sektora je promovisanje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju. Primena ISSAI standarda u reviziji javnog sektora je od velike pomoći na ovom putu. Međutim, važno je priznati i činjenicu da se vrhovne revizorske institucije (VRI) suočavaju sa određenim brojem izazova u primeni ISSAI standarda. To je razlog zbog čega je potrebno da se sastajemo i razmenjujemo naša iskustva i najbolje prakse i da zajednički rešavamo pitanja koja se javljaju pri primeni ISSAI standarda'', rekla je generalni revizor VRI Litvanije, Giedre Švediene.

Seminar je započeo prezentacijom Jensa Gunvaldsena, predsedavajućeg Potkomiteta Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) za reviziju pravilnosti poslovanja, koji je odgovoran za razvijanje standarda VRI za reviziju pravilnosti poslovanja. On je dao uvod u rezultate aktivnosti Potkomiteta i planove za unapređenje standarda.

Šofikul Islam, rukovodilac programa u Razvojnoj inicijativi INTOSAI (IDI) predstavio je dva nedavno razvijena alata: iCAT, alat za procenu primene ISSAI standarda u reviziji pravilnOsti poslovanja, kao i Priručnik za primenu ISSAI standarda za reviziju pravilnosti poslovanja.

Revizori i stručnjaci za metodologiju iz VRI Litvanije, Letonije, Turske, Finske i Estonije su predstavili najbolje prakse svojih institucija i razmatrali metodološka pitanja i izazove kada je reč o primeni Smernica za reviziju pravilnosti poslovanja. Gostujući govornici su podelili svoje uvide i praktične primere načina na koji se može postići efektivnija saradnja između revizora i subjekta revizije.

Tokom seminara su doneti zaključci koji će učesnicima pomoći da uspešnije rešavaju probleme koji nastaju u reviziji pravilnosti poslovanja u njihovim zemljama, kao i da olakšaju unapređenje standarda, na čemu će raditi Potkomitet za reviziju pravilnosti poslovanja.

Delegacija DRI je sa evropskim kolegama podelila iskustva iz sprovođenja revizije pravilnosti poslovanja, poput obuhvata, predmeta, kriterijuma i uzorkovanja za ovu vrstu revizije.

Ovaj seminar za članice Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je organizovala VRI Litvanije.

EUROSAI je jedna od sedam regionalnih radnih grupa Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Trenutno je čini 50 članica: vrhovne revizorske institucije 49 zemalja i Evropski revizorski sud.

Državna revizorska institucija Republike Srbije učestvuje u aktivnostima EUROSAI od 2009. godine.

 
Saopštenje - 29. oktobar 2014.godine

Pregled subjekata revizije u 2014. godini

Državna revizorska institucija, u skladu sa Programom revizije za 2014. godinu, završila je revizije i u toku je izrada nacrta, predloga i konačnih izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, i to kod sledećih subjekata revizije:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

 

 • Završni račun budžeta Republike Srbije za 2013. godinu
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo privrede
 • Ministarstvo saobraćaja
 • Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Uprava za poljoprivredno zemljište
 • Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
 • Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
 • Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
 • Kancelarija za Kosovo i Metohiju
 • Republički zavod za statistiku
 • Komesarijat za izbeglice i migracije
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
 • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Centar za socijalni rad u Beogradu

 

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

 

 • Opština Aleksinac
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju i urbanizam
 • - Predškolska ustanova „Lane“
 • - Centar za kulturu i umetnost
 • - Javna biblioteka
 • - Zavičajni muzej
 • Opština Bačka Palanka
 • - Direkcija za izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Mladost“
 • Opština Bor
 • - Predškolska ustanova „Bambi“
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • Opština Veliko Gradište
 • - Predškolska ustanova „Majski cvet“
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • Opština Vlasotince
 • - Javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Milka Dimanić“
 • Opština Vrbas
 • - Centar za fizičku kulturu „Drago Jovović“
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Boško Buha“
 • Opština Gornji Milanovac
 • - Javno preduzeće za puteve
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • Opština Žitorađa
 • - Direkcija za vodosnabdevanje, građevinsko i putno zemljište, komunalnu delatnost i urbanizam
 • - Predškolska ustanova „Prva radost“
 • Opština Kovin
 • - Predškolska ustanova „Naša radost“
 • - Fond za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu potrošnju
 • Opština Kula
 • - Predškolska ustanova „Bambi“
 • - Zavod za izgradnju
 • Opština Lajkovac
 • - Predškolska ustanova „Leptirić“
 • - Javno preduzeće Direkcija za uređenje i izgradnju
 • Opština Malo Crniće
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • - Predškolska ustanova „14. oktobar“
 • Opština Merošina
 • - Predškolska ustanova „Polatarac“
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgardnju
 • Opština Nova Crnja
 • - Narodna biblioteka „Đura Jakšić“
 • - Sportsko kulturni turistički centar „Đura Jakšić“
 • Opština Paraćin
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Bambi“
 • Opština Rača
 • - Fond za lokalne i nekategorisane puteve
 • - Fond za građevinsko zemljište
 • - Fond za vodoprivredu, uređenje poljoprivrednog zemljištlj, šumarstvo i zaštitu životne sredine
 • Opština Ruma
 • - Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“
 • - Javno preduzeće Direkcija za izgradnju
 • Opština Sjenica
 • - Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Maslačak“
 • Opština Stara Pazova
 • - Direkcija za izgradnju
 • - Predškolska ustanova „Poletarac“
 • Opština Šid
 • - Predškolska ustanova „Jelica Stanivuković Šilja“
 • - Javno preduzeće za stambene usluge i građevinsko zemljište
 • Gradska opština grada Beograda - Zemun
 • Gradska opština grada Beograda – Mladenovac
 • Gradska opština grada Beograda - Rakovica
 • Gradska opština grada Beograda - Stari Grad
 • Gradska opština grada Niša - Medijana
 • Gradska opština grada Niša - Niška Banja
 • Gradska opština grada Niša – Pantelej

 

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 • Republički fond za zdravstveno osiguranje
 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Klinički centar Srbije
 • Klinički centar Niš
 • Zdravstveni centar Užice
 • Klinički centar Kragujevac
 • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska banja“ Kruševac
 • Kliničko - bolnički centar „Zvezdara“
 • Opšta bolnica Pirot
 • Instituta za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)
 • Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" i
 • Zavod za javno zdravlje Sombor

 

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešća u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

 

 • Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ sa p.o., Beograd
 • Javno komunalno preduzeće „Beograd-put“, Beograd
 • Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd
 • Javno komunalno preduzeće „Gorica“, Niš
 • Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac
 • Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana“, Leskovac
 • Javno preduzeće za prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda „Vodovod“, Vranje
 • Javno energetsko preduzeće „Toplana“, Kraljevo
 • Javno komunalno preduzeće „Vodovod“, Užice
 • Javno preduzeće „Vojvodinašume“, Petrovaradin
 • Javno komunalno preduzeće „Lisje“, Novi Sad
 • Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ , Zrenjanin
 • Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana-Šabac“, Šabac
 • Javno komunalno preduzeće „Informatika“ za poslove iz oblasti telekomunikacija informatike i naplate komunalno-stambenih proizvoda i usluga, Novi Sad
 • Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“, Subotica
 • Javno preduzeće „Komunalac“ u Rumi, Ruma
 • Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ Beograd
 • Privredno društvo „Termoelektrane Nikola Tesla“ d.o.o., Obrenovac
 • „BAS“ - Beogradska autobuska stanica a.d., Beograd
 • Akcionarsko društvo Aerodrom „Nikola Tesla“, Beograd
 • Akcionarsko društvo za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam“, Novi Sad

 

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

 

 • Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom
 • Javni dug Republike Srbije za 2013. godinu
 • Državna lutrija Srbije d.o.o., Beograd
 • Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, Beograd

 

(Link) Faze revizija

 
Saopštenje

Revizija prihoda državnog budžeta

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na seminaru u Pragu koji se odnosio na „Reviziju javnih prihoda – razmenu iskustva, probleme i najbolje prakse“.

Tokom dvodnevnog seminara koji je održan 23. i 24. oktobra, delegacije iz 22 vrhovne revizorske institucije Evrope i Evropskog revizorskog suda razmenile su iskustva, probleme i primere dobre prakse na temu revizije sistema borbe sa utajom poreza i prevarom, iskustva sa revizijama svrsishodnosti, revizijama kompletnosti prihoda i revizija završnog računa državnog budžeta, kao i najproblematičnijih oblasti sa kojima se revizori suočavaju.

Delegacija Državne revizorske institucije je održala prezentaciju na temu „Revizija potpunosti prihoda i revizija završnog računa državnog budžeta“.


Seminar je organizovala Vrhovna kancelarija za reviziju Republike Češke pod pokroviteljstvom Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

 
Saopštenje - 20. oktobar 2014. godine

Održan sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, na poziv predsednika Evropskog revizorskog suda (ERS) Vitora Kaldeire, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Luksemburgu 15-17. oktobra 2014. godine.


Glavne teme sastanka odnosile su se na unapređenje saradnje između nacionalnih VRI i ERS, posebno na pitanjima vezanim za Strategiju Evropa 2020. godine i bankarsku uniju, zatim na aktivnosti Kontakt komiteta i njegovih profesionalnih partnera, kao i na revizije koje članice Kontakt komiteta sprovode u vezi sa EU.

Tokom sastanka, predstavljen je i Izveštaj o aktivnostima Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Gostujući govornik bio je Igor Šoltes, zamenik predsednika Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta, koji je predstavio izazove u pogledu unapređenja saradnje između nacionalnih VRI i Evropskog revizorskog suda. Žoakim Nunješ de Almeida, direktor za javne nabavke Generalnog direktorata Evropske komisije za interno tržište i usluge, je govorio o prvom izveštaju Evropske unije o borbi protiv korupcije.

Predsednik Državne revizorska institucije prisustvuje ovim sastancima od kako je Republici Srbiji dodeljen status države kandidata za članstvo u EU u martu 2012. godine.

Kontakt komitet čelnika VRI EU i ERS sastaje se jednom godišnje kako bi se članicama dala prilika da razmotre relevantna pitanja, uglavnom u vezi sa finansijskim upravljanjem EU, i da se, po potrebi, usaglase zajedničke aktivnosti kojima se može postići veći uticaj.

Događaj je organizovao Evropski revizorski sud, u svojstvu predsedavajućeg Kontakt komiteta, a u saradnji sa VRI Letonije, sledećim predsedavajućim Kontakt komiteta i VRI Litvanije, prethodnim predsedavajućim Kontakt komiteta.

 


Strana 1 od 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »