Republika Srbija
Saopštenje - 16. april 2014. godine

Državna revizorska institucija podnela prijave protiv odgovornih lica u opštinama Prijepolje, Inđija i Surčin

Nakon što su pravni timovi Državne revizorske institucije završili sve analize u vezi sa izveštajima o reviziji za 2012. godinu, Institucija je podnela zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i krivične prijave protiv odgovornih lica u opštinama Prijepolje, Inđija i beogradskoj opštini Surčin. Prijave su podnete na osnovu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja ovih opština za 2012. godinu, a koje je Institucija izvršila u toku 2013. godine.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, dok je krivične prijave protiv odgovornih lica podnela zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određene namene u budžetskoj godini.

Krivične prijave u gradskoj opštini Surčin podnete su protiv:

1. Vojislava Janoševića, predsednika gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 20.08.2012. godine

2. Vesne Šalović, predsednika gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 20.08.2012. godine do 31.12. 2012. godine

3. Zorana Lukića, načelnika uprave gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 03.09.2012. godine do 27.12.2012. godine

4. Milana Mihića, direktora JP „ Agrar Surčin“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 04.04.2012. godine i u periodu od 20.08. do 31.12.2012. godine

5. Bojana Ignjatića, direktora JP „Surčin“, odgovorno lice u periodu od 20.08.2012. godine do 31.12.2012. godine.

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka u gradskoj opštini Sučin podneti su protiv:

1. Vojislava Janoševića, predsednika gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 20.08.2012. godine

2. Vesne Šalović, predsednika gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 20.08.2012. godine do 31.12. 2012. godine

3. Branke Davidović, načelnika uprave gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 03.09.2012. godine

4. Zorana Lukića, načelnika uprave gradske opštine, odgovorno lice u periodu od 03.09.2012. godine do 27.12.2012. godine

5. Milana Mihića, direktora JP „Agrar Surčin“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 04.04.2012. godine i u periodu od 20.08. 2012. do 31.12.2012. godine

6. Aleksandra Đukića Spasojevića, direktora JP „Agrar Surčin“, odgovorno lice u periodu od 04.04.2012. godine do 20.08.2012. godine

7. Jovana Milivojevića, direktora JP „Surčin“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 20.08.2012. godine

8. Bojana Ignjatića, direktora JP „Surčin“, odgovorno lice u periodu od 20.08.2012. godine do 31.12.2012. godine.

Krivične prijave u Opštini Inđija podnete su protiv:

1. Gorana Ješića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 23.08.2012. godine

2. Petra Filipovića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 24.08.2012. do 31.12.2012. godine

3. Stele Milaković, načelnika opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

4. Uroša Ćuruvije, direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine Inđija“, odgovorno lice u periodu 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

5. Aleksandra Kovačevića, predsednika Skupštine opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

6. Jadranke Uzelac, direktora Predškolske ustanove „Boško Buha“, odgovorno lice u periodu 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

7. Saše Milivojevića, direktor Ustanove „Kulturni centar“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka u Opštini Inđija podneti su protiv:

1. Gorana Ješića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 23.08.2012. godine

2. Petra Filipovića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 24.08.2012. do 31.12.2012. godine

3. Stele Milaković, načelnika opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

4. Uroša Ćuruvije, direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine Inđija“, odgovorno lice u periodu 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka u Opštini Prijepolje podneti su protiv:

1. Dragoljuba Zindovića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 04.07.2012. godine

2. Emira Hašimbegovića, predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 04.07.2012. do 31.12.2012. godine

3. Dobre Lazarevića, zamenika predsednika opštine, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

4. Hanke Hajdarević, načelnika opštinske uprave, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

5. Hule Kajevića, direktora Predškolske ustanove „Miša Cvijović“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine

6. Radovana Cmiljanovića, direktora JP Direkcije za izgradnju „Prijepolje“, odgovorno lice u periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine.

Sprovodeći Program revizije za 2013. godinu, a na osnovu 63 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2012. godinu, Institucija je ranije protiv odgovornih lica u subjektima revizije ukupno podnela 247 prijava i to 190 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 18 prijava za privredni prestup i 39 krivičnih prijava.

 
Saopštenje - 7. april 2014.godine

Švedska pomaže unapređenje javnih finansija u Srbiji

Srbija će u naredne dve godine sprovoditi program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) “Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija” koji finansira Vlada Kraljevine Švedske sa 2,3 miliona dolara, a vodeći nacionalni partner projekta je Državna revizorska institucija.

Osim Državne revizorske institucije, nacionalni partneri su i Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija i Stalna konferencija gradova i opština.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, koja je danas održana u Kancelariji UNDP u Beogradu, cilj projekta je unapređenje rada državnih i nedržavnih aktera, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, radi sprovodjenja efikasnih mera za sprečavanje zloupotreba javnih sredstava.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović naglasio je da budžet namenjen Instituciji iznosi 471.000 dolara.

Državna revizorska institucija i UNDP potpisali su godišnji plan rada u januaru 2014. godine. Najvažnije aktivnosti koje će Institucija realizovati u okviru projekta odnose se na sertifikaciju državnih revizora i ovlašćenih državnih revizora, analizu postojećih zakona koji uređuju oblast javnih finansija i unapređenje procedura za njihovo poboljšanje, izradi metodologije za reviziju političkih partija, rekao je Sretenović. On je dodao da će sredstva iz programa biti utrošena i na predavanja za zaposlene u oblasti javnih finansija u lokalnim samoupravama, radionice sa članovima nadležnog odbora za finansije Narodne skupštine, radionice sa novinarima, kao i za unapređenje internet prezentacije, odnosno vebsajta Državne revizorske institucije.

Zahvaljujem se Vladi Kraljevine Švedske, Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj, Ambasadi Kraljevine Švedske u Beogradu na dragocenoj pomoći koju će nam pružiti tokom realizacije ovog projekta, istakao je Sretenović. Kada je u pitanju saradnja Institucije i UNDP – a, generalni državni revizor je podsetio da je Institucija sa UNDP već realizovala jedan projekat “Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija”, koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Krister Asp, ambasador Švedske u Beogradu istakao je da je cilj projekta unapređenje kontrole javnih finansija kako bi se poboljšala borba protiv korupcije.

Švedska je treći najveći donator u Srbiji, a cilj realizacije svih projekata je Srbija u Evropskoj uniji. Nastavićemo da pružamo podršku Srbiji na njenom putu ka EU, poručio je Asp.

Irena Vojačkova Solorano, stalna predstavnica UNDP u Srbiji naglasila je da primenom projekta Srbija treba da razvije mehanizme odgovornosti u oblasti javnih finansija, što bi doprinelo boljem upravljanju javnih finansija i smanjilo mogućnosti za korupciju.

Skupu su prisustvovali i Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, Saša Varinac, predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Goran Cvejić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

 
Saopštenje - 31. mart 2014. godine

Državna revizorska institucija dostavila Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2013. godinu

Državna revizorska institucija predala je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Institucija je ovim izveštajem obavestila Narodnu skupštinu o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2013. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, datim preporukama i inicijativama za izmenu propisa.

Nakon sprovedenih revizija u 2013. godini, Državna revizorska institucija je objavila 66 izveštaja. Finansijskim izveštajima za 2012. godinu obuhvaćeni su javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.683 milijarde dinara.

Za finansijske izveštaje državni revizori dali su pet pozitivnih mišljenja, 59 mišljenja je sa rezervom, a u dva izveštaja data su uzdržavajuća mišljenja. Za pravilnost poslovanja izraženo je, takođe, 66 mišljenja, i to pet pozitivnih mišljenja, 58 mišljenja sa rezervom i tri uzdržavajuća mišljenja.

Državna revizorska institucija dala je subjektima revizije 1.081 preporuku. U oblasti rashoda i izdataka date su 262 preporuke, za bilans stanja 139, a za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja 248. Značajan broj preporuka dat je i u oblasti javnih nabavki 87, popisa imovine i obaveza 56, prihoda i primanja 38, pripreme i donošenja budžeta, odnosno finansijskih planova 26 i preuzimanja obaveza 17.

Institucija je zbog utvrđenih nepravilnosti podnela 208 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 18 prijava za privredni prestup i 51 krivičnu prijavu.

Ovo je sedmi Izveštaj o radu koji je Institucija, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala Narodnoj skupštini. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu je objavljen na sajtu Institucije.

 
Saopštenje - 20. mart 2014.godine

Državna revizorska institucija uručila subjektima revizije
Nacrt izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja

Državna revizorska institucija uručila je subjektima revizije Nacrt izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje službenim vozilima direktnih korisnika budžeta Republike Srbije“

Cilj revizije svrsishodnosti, koju je Institucija započela u martu 2013. godine, je sticanje uvida u finansijsku materijalnost službenih vozila direktnih korisnika budžeta Republike Srbije, način upravljanja i davanje preporuka za unapređenje sistema upravljanja službenim vozilima.

Institucija je najpre od 126 direktnih budžetskih korisnika prikupila podatke o broju vozila koja koriste, kada su nabavljena, koja im je nabavna, a koja sadašnja vrednost, koliko su kilometara prešla od dana nabavke do 31.12.2012. godine, koliko su prešla u 2012. godini, u čijem su vlasništvu, koji je pravni osnov za korišćenje, kolika je prosečna potrošnja goriva, koliki su rashodi za gorivo, održavanje, rezervne delove, registraciju, osiguranje i parkiranje.

Nakon analize opštih podataka, Državna revizorska institucija je na osnovu određenih jasno definisanih merila, odabrala 15 od 126 direktnih budžetskih korisnika za detaljnu analizu. Nakon toga, Institucija je izradila nacrt izveštaja o reviziji koji je uručila na adrese 15 direktnih budžetskih korisnika, odnosno odgovornim i pređašnjim odgovornim licima.

U roku od 15 dana od dana uručenja nacrta izveštaja, subjekt revizije ima pravo da podnese obrazložen prigovor na nacrt. Nakon nacrta izveštaja, Institucija subjektima revizije uručuje predlog izveštaja, a onda i konačan izveštaj o reviziji.

Ovo je prvi izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja koji će Državna revizorska institucija objaviti.

Revizija je sprovedena kao pilot revizija u okviru tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji sprovode Revizorski sud Holandije i Kancelarija generalnog revizora Velike Britanije.

 


Strana 1 od 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »