Republika Srbija
Saopštenje – 30. april 2015. godine

Započete revizije

Državna revizorska institucija, u skladu sa Programom revizije za 2015. godinu, započela je, do sada, reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu i sastavnih delova finanasijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu kod 62 subjekta.

U Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova u toku je revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu:

 • Završnog računa budžeta Republike Srbije
 • Medicinskog fakulteta u Nišu
 • Pravnog fakulteta u Beogradu
 • Ugostiteljsko - turističke škole u Beogradu,

kao i revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014 godinu:

 • Ministarstva finansija
 • Ministarstva finansija - Poreske uprave
 • Ministarstva finansija - Uprave carina
 • Ministarstva finansija - Uprave za javni dug
 • Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode
 • Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za šume
 • Ministarstva kulture i informisanja
 • Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ministarstva zdravlja
 • Kancelarije za evropske integracije

U Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti u toku je revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnost poslovanja za 2014. godinu:

 • AP Vojvodine
 • Grada Beograda
 • Grada Novog Sada
 • Grada Niša
 • Grada Kragujevca
 • Opštine Ivanjica
 • Opštine Bačka Topola
 • Opštine Kuršumlija
 • Opštine Bujanovac
 • Opštine Negotin
 • Opštine Svilajnac
 • Opštine Majdanpek
 • Opštine Babušnica
 • Opštine Brus
 • Opštine Vladimirci
 • Gradske opštine Lazarevac
 • Gradske opštine Novi Beograd
 • Gradske opštine Grocka
 • Gradske opštine Zvezdara
 • Gradske opštine Palilula
 • Gradske opštine Čukarica
 • Gradske opštine Sopot
 • Gradske opštine Voždovac
 • Gradske opštine Savski venac
 • Gradske opštine Barajevo

U okviru ovih gradova, opština i gradskih opština biće sprovedena i revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja indirektnih korisnika budžeta.

U Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u toku je revizija završnog računa i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu:

 • Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,

kao i revizija delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu:

 • Kliničko-bolničkog centra Zemun
 • Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici
 • Opšte bolnice u Leskovcu
 • Doma zdravlja u Kragujevcu

U Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili upravljanju korisnika javnih sredstava u toku je revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu:

 • Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam Vojvodine“ u Novom Sadu
 • Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava“u Beogradu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Gradske tržnice“ u Kragujevcu
 • Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ u Beogradu
 • Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike“ u Beogradu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ u Novom Sadu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ u Kragujevcu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica” u Novom Sadu
 • Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod-Kruševac“ u Kruševcu
 • Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode“ u Beogradu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u Aleksincu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ u Leskovcu
 • Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ u Somboru

U Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava u toku je revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu:

 • Narodne banke Srbije
 • Građevinske direkcije Srbije d.o.o.
 • Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti a.d.
 
Saopštenje – 1. april 2015. godine

Državna revizorska institucija dostavila Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2014. godinu

Državna revizorska institucija predala je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu.

Institucija je ovim izveštajem obavestila Narodnu skupštinu o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2014. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima i drugim aktivnostima, saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenih revizija u 2014. godini, izdala 135 izveštaja o reviziji i to 128 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, šest izveštaja po revizijama odazivnih izveštaja i jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja. Ovim izveštajima su obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.352 milijarde dinara.

Za finansijske izveštaje izraženo je 128 mišljenja i to 19 pozitivnih, 107 mišljenja sa rezervom i dva uzdržavajuća mišljenja. Za pravilnost poslovanja izraženo je, takođe, 128 mišljenja i to tri pozitivna, 120 mišljenje sa rezervom, dva uzdržavajuća i tri negativna mišljenja.

Državna revizorska institucija dala je subjektima revizije ukupno 1.540 preporuka. Najveći broj preporuka se odnosi na oblast rashoda i izdataka i to 396.

Institucija je tokom 2014. godine, na osnovu revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava. U 2015. godini, podneto je još 95 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, šest prijava za privredni prestup i dve krivične prijave.

U 2014. godini Institucija je za svoj rad utrošila sredstva u iznosu od 472.293.419 dinara, odnosno 93,17% sredstava odobrenih budžetom Republike Srbije, a iz donacija iz tekuće i ranijih godina 2.347.424 dinara.

Ovo je osmi Izveštaj o radu koji je Institucija, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala Narodnoj skupštini.

Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu je objavljen na sajtu Institucije.

 
Saopštenje – 1. april 2015. godine

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu jednu prijavu za privredni prestup i to protiv odgovornih lica u Opštini Bor, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Kliničkom centru Kragujevac i Kliničkom centru Srbije.

Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu, dok je prijavu za privredni prestup podnela usled nepoštovanja određenih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji.

Državna revizorska institucija je ranije, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup.

Institucija je, u okviru Programa revizije za 2014. godinu, objavila 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim informacijama o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze se ovde.

 
Saopštenje - 20. mart 2015. godine

Predstavnici Evropskog revizorskog suda i Evropskog parlamenta posetili Instituciju

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije sastao se juče sa Ištvanom Fazakašem, članom Evropskog revizorskog suda i Igorom Šoltesom, poslanikom u Evropskom parlamentu i potpredsednikom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU. Na sastanku u Državnoj revizorskoj instituciji razmotreni su rezultati koje Institucija do sada postigla, izazovi sa kojima se suočava, kao i druga važna pitanja od zajedničkog interesa.

Tema razgovora bio je i Specijalni izveštaj Evropskog revizorskog suda o pretpristupnoj pomoći Evropske unije Republici Srbiji za period 2007-2012. godina.

Sastanak je organizovan u okviru trećeg zasedanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije.

 


Strana 1 od 4UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »