Republika Srbija
Saopštenje - 24. februar 2015. godine

Održan okrugli sto Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Stručnjaci na tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ predstavili su danas u Narodnoj skupštini predstavnicima Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dobre prakse saradnje vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta.

Otvarajući okrugli sto, koji je održan u okviru tvining projekta Evropske unije, Radoslav Sretenović, generalni državni revizor je naglasio da Institucija i nadležni odbor za finansije dobro sarađuju.

Korak napred u saradnji Institucije i Narodne skupštine učinjen je nedavno obrazovanjem Pododbora za razmatranje izveštaja o revizijama, rekao je Sretenović. On je dodao da će Institucija nastaviti da izveštava Odbor o važnim pitanjima na jasan način.

Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava istakao je da je vrlo važno da Državna revizorska institucija bude nezavisna u svom radu.

Vršeći kontrolu trošenja javnih sredstava, Državna revizorska institucija omogućava i Narodnoj skupštini da punim kapacitetom vrši svoju nadzornu ulogu nad izvršnom vlašću, što je u interesu građana Srbije, naglasio Arsić.

Brord van Vesting, stalni savetnik na projektu, je naglasio da će projekat biti uskoro završen i da je pravo vreme za predstavljanje dobre prakse saradnje VRI i parlamenta.

Odnosi VRI i parlamenta se ne grade preko noći, već su za to potrebne godine, poručio je Vesting.

Ina Hopman, stručnjak iz Revizorskog suda Holandije, istakla je da Sud i Odbor za javnu potrošnju Holandije sarađuju putem periodičnih neformalnih sastanaka, izveštaja o reviziji, kao i putem zajedničkih aktivnosti ka unapređenju sistema odgovornosti.

Revizorski sud je najbolji prijatelj parlamenta, poručila je Hopman.

Nina Furman, stručnjakna projektu , predstavila je „trougao odgovornosti“.

Vlada je odgovorna parlamentu, VRI podnosi izveštaje o reviziji Narodnoj skupštini, a odbor raspravlja o ovim revizijama, rekla je Furman. Ona je dodala da Revizorski sud Slovenije, u cilju unapređenja saradnje, sačinjava kratke izveštaje za članove Komisije za kontrolu javnih finansija za svaku sednicu komisije.

Okrugli sto je održan u okviru tvining projekta EU, komponente 4 – uključivanje zaintersovanih strana.

 
Saopštenje – 26. januar 2014. godine

Državna revizorska institucija predstavila članovima Odbora za finansije nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2014. godine

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, predstavio je danas na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nalaze iz 134 izveštaja o reviziji koje je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2014. godine.

On je naglasio da je Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom prošle godini, obuhvatila podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na rashode i izdatke, prihode i primanja, nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu, obaveze, i javni dug u ukupnom iznosu od 15,395 biliona dinara.

Državna revizorska institucija, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela je, do sada, 131 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, 14 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava, rekao je Sretenović. On je dodao i da pravni timovi nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim organima.

Sretenović je članovima Odbora predstavio i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2014. godinu i Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Odbor je razmotrio i dao saglasnost na predloge.

 
Saopštenje - 26. decembar 2014. godine

Državna revizorska institucija predstavila nalaze
iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2014. godine

Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom 2014. godini, obuhvatila je podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na rashode i izdatke, prihode i primanja, nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu, obaveze, i javni dug u ukupnom iznosu od 15,395 biliona dinara, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je danas na konferenciji za novinare predstavio i ostale rezultate koji se odnose na 134 izveštaja o reviziji.

Nepravilnosti utvrđene u popisu kod 32 subjekta revizije iznose 16,030 milijardi dinara. Od ovog iznosa nije izvršen popis imovine i obaveza u vrednosti od 16,013 milijardi dinara, dok se 17 miliona dinara odnosi na ostale nepravilnosti. Nefinansijska imovina nije popisana u iznosu od 13,678 milijardi dinara, finansijska imovina u iznosu od 1,309 milijardi dinara, obaveze u iznosu od 918 miliona dinara i vanbilansna aktiva u iznosu od 108 miliona dinara, rekao je Sretenović.

Kada su u pitanju prihodi i primanja, po njegovim rečima, utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 2,753 milijarde dinara. Najveća nepravilnost odnosi se na prihode koji nisu ostvareni u skladu sa Ugovorom sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 1,148 milijarde dinara.

Subjekti revizije izvršili su rashode za plate/zarade, dodatke i naknade, koje nisu u skladu sa propisima – Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i odgovarajućim uredbama. Iznos utvrđenih nepravilnosti je 1,910 milijardi dinara, rekao je Sretenović. On je dodao da su od ovog iznosa više izvršeni rashodi za plate/zarade u iznosu od 1,180 milijardi dinara, rashodi čiji pravni osnov za izvršenje nije usklađen sa propisima iznose 276,560 miliona dinara, dok ostale nepravilnosti iznose 447,440 miliona dinara.


Kod 13 subjekata revizije utvrđen je veći broj zaposlenih od broja dozvoljenog propisima za 639 lica, istakao je Sretenović.

Kod 46 subjekata revizije nisu pravilno izvršeni i evidentirani rashode za usluge po ugovoru u ukupnom iznosu od 967 miliona dinara, od čega se 586 miliona dinara odnosi na isplate obuhvaćene revizijom pravilnosti poslovanja koje nisu u skladu sa propisima (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o radu, Zakon o računovodstvu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Uredba o budžetskom računovodstvu i drugi propisi), a 381 milion dinara odnosi se na nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izveštaja.

Generalni državni revizor je objasnio i da su nepravilnosti koje se odnose na nefinansijsku imovinu utvrđene su u ukupnom iznosu od 13,525 milijardi dinara, dok su nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje podataka o finansijskoj imovini utvrđene su u ukupnom iznosu od 73,275 milijardi dinara.

Nepravilnosti kod obaveza utvrđene su u ukupnom iznosu od 3,181 milijardi dinara, od čega se najveći deo odnosi na preuzete obaveze iznad aproprijacija u iznosu od 1,036 milijardi dinara kod 25 lokalnih vlasti , na manje iskazane ukupne obaveze za izvršene radove na Koridoru 10 i 11 u iznosu od 971 milion dinara, nepravilnosti utvrđene kod javnih preduzeća u iznosu od 527 miliona dinara i na neiskazane obaveze po osnovu ostvarene dobiti u iznosu od 227 miliona dinara.

Ovogodišnjim izveštajima o reviziji obuhvaćene su javne nabavke u iznosu od 16,5 milijardi dinara. Revizijom pravilnosti poslovanja u delu primene Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, koje nisu u skladu sa zakonom, u 363 slučaja, u iznosu od 7,56 milijardi dinara. Iznos učešća nepravilnosti utvrđenih u javnim nabavkama u odnosu na iznos obuhvaćen revizijom iznosi 45,81 odsto. Zaključeni su ugovori bez sprovedenih postupaka javnih nabavki u iznosu od 2,80 milijardi dinara, izvršene su nabavke koje nisu predviđene u godišnjem planu nabavki, odnosno nisu predviđena sredstva u Finansijskom planu u iznosu od 1,23 milijardi dinara.

U 2013. godini su plaćene provizije na nepovučena sredstva u ukupnom iznosu od 906 miliona dinara, od čega iz budžeta Republike Srbije 537 miliona dinara, a na teret sredstava direktnih korisnika kredita 369 miliona dinara, a zbog nepovlačenja kreditnih sredstava u skladu sa dinamikom koja je određena ugovorima o zaduživanju, rekao je Sretenović. On je dodao i da je učešće duga opšteg nivoa države, u bruto domaćem proizvodu, na dan 31. decembar 2013. godine iznosilo 65,48 odsto, što je iznad propisanog nivoa od 45 odsto BDP-a, po Zakonu o budžetskom sistemu.


Državna revizorska institucija je ove godine subjektima revizije dala ukupno 1.489 preporuka, radi otklanjanja nepravilnosti i unapređenja usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima, naglasio je Sretenović.

On je dodao i da je Državna revizorska institucija, po izveštajima u 2014. godini, za sada podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava.

Pravni timovi nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim organima. Imena odgovornih lica objavićemo naredne godine, poručio je Sretenović.

 
Saopštenje - 21. novembar 2014. godine

Revizija političkih partija – regionalna iskustva

Državna revizorska institucija će 2015. godine započeti reviziju političkih stranaka u skladu sa programom revizije koji će Savet usvojiti do kraja godine, najavio je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je, otvarajući dvodnevnu regionalnu konferenciju državnih revizorskih institucija “Revizija političkih partija – regionalna iskustva” u Beogradu, rekao da Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji i sada daje Instituciji nadležnost za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja političkih stranaka, ali je na to ne obavezuje.

Saglasno Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine, biće izmenjen Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tako da će programom revizije Državne revizorske institucije svake godine biti obuhvaćen odgovarajući broj političkih subjekata koji imaju predstavnike u Narodnoj skupštini, istakao je Sretenović.

On je dodao da će reviziju sprovoditi sektor u Instituciji koji je nadležan za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava.

U planu je i obuka revizora za reviziju političkih stranaka, ali moraćemo da zaposlimo i nove kadrove, rekao je Sretenović.

Po njegovim rečima,u Srbiji postoji veliko interesovanje javnosti za reviziju političkih partija, ali da će revizije trajati onoliko koliko je potrebno, kako bi izveštaji o reviziji bili kvalitetni.

Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je istakao da Državnoj revizorskoj instituciji neće biti lako da sprovede reviziju političkih partija, jer su se neke političke stranke neodgovorno ponašale, zaduživale se kod poslovnih banaka, a posle izbora nisu mogle da izmire dugove.

Sprovođenje revizije finansijskih izveštaja političkih partija nateralo bi stranke da u periodu kada nema izbornih kampanja, svojim sredstvima raspolažu na pravi način, rekao je Arsić.

Irena Vojačkova Solorano, stalna predstavnica UN-a i UNDP-a u Srbiji naglasila je da će ta organizacija putem projekta „Unapređenje mehanizma odgovornosti u oblasti javnih finansija“ podržati Državnu revizorsku instituciju u pripremi prve revizije političkih partija.

Samo iz republičkog budžeta, partije su u 2014. godini dobile skoro 10 miliona evra za svoje redovne aktivnosti, dok je dodatnih sedam milona evra podeljeno u svrhe pokrivanja troškova izborne kampanje, podsetila je Solorano.

Ona je dodala da transparentno, zakonito i podložno kontroli finansiranje političkih partija predstavlja veoma važno pitanje i za demokratiju i za borbu protiv korupcije.

U sklopu priprema za sprovođenje revizija finansijskih izveštaja političkih partija u Srbiji, o svojim iskustvima u ovoj oblasti govorili su revizori iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

U Bosni i Hercegovini reviziju političkih partija ne sprovodi vrhovna revizorska institucija - Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, već Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka Centralne izborne komisije. Ova služba revidira stranke od 2004. godine, a kontrolu svih političkih partija vrši svake godine. Do sada je ova služba objavila 570 izveštaja sa nalazima revizije i mišljenjem revizora o finansiranju stranaka u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Revizija finansijskih izveštaja političkih partija u Crnoj Gori vrši se od 2012. godine, a obuhvaćene su partije na centarlnom i lokalnom nivou. Revizori, između ostalog, proveravaju da li je partija donela opšte akte kojima se uređuje poslovanje, broj zaposlenih u stranci za godinu koja se revidira, da li je partija uspostavila sistem internih kontrola, da li je finansijski plan donet u skladu sa opštim aktima, kao i da li finansijskim planom obuhvaćene sve vrste prihoda i rashoda.

Milan Dabović, predsednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, naglasio je da osim revizije završnog računa budžeta, revizija političkih stranaka je druga najvažnija zakonska obaveza. On je dodao da ne postoji ujednačenost između stvarnih troškova i onog što je plaćeno.

Od prve revizije do danas dosta toga se promenilo, uspostavljene su efikasnije i kvalitativnije evidencije i stranke su vrlo ozbiljno shvatile zakonska ograničenja, rekao je Dabović.

U Makedoniji od 2010. godine, Državni zavod za reviziju svake godine revidira sve političke partije. Pre toga, počev od 2005. godine, ova vrhovna revizorska institucija revidirala je samo političke partije koje su učestvovale u izbornoj kampanji.

Tanja Tanevska, generalni državni revizor Republike Makedonije, je naglasila da zavod ne revidira samo partije koje iz republičkog budžeta dobijaju manji od 2.500 evra godišnje.

U 2013. godini revidirali smo 46 partija, a osam stranaka nismo, rekla je Tanevska.

Ona je dodala da se za političke partije izdvaja 0,06 odsto ukupnih sredstava budžeta, kao i da su najveći izvori finansiranja političkih partija iz donacija i članarina.

Revizije političkih partija doprinele su rešenju sistemskih slabosti, tako da su sada usaglašeni svi zakoni koji uređuju ovu oblast, rekla je Tanevski.

U Sloveniji su do sada revidirani izveštaji iz izbornih kampanja, a od sledeće godine će biti vršena i revizija završnih izveštaja političkih stranaka. Računski sud će kontrolisati iznos sredstava koji je sakupljen i korišćen u izbornoj kampanji, zatim, da li su sredstva u kampanji korišćena u skladu sa zakonom, kao i da li su tačni podaci u izveštajima organizatora izborne kampanje.

Praksa u Sloveniji je takva da ukoliko su sredstva političkim partijama uplaćena u suprotnosti sa zakonom, organizator izborne kampanje ih prenosi humanitarnim organizacijama. Po Zakonu o političkim partijama, Revizorski sud će sprovodti reviziju pravilnosti poslovanja partija koje iz budžeta dobijaju više od 10.000 evra. Takođe, ovaj zakon propisuje da Revizorski sud tokom jedne godine mora obaviti reviziju najmanje jedne trećine partija , odnosno svih partija u roku od četiri godine.

Nemanja Nenadić, direktor Transparentnosti Srbija, koja će putem projekta pomoći podizanju kapaciteta Državne revizorske institucije u okviru priprema za sprovođenje revizije političkih subjekata, govorio je o istorijatu uređivanja finansiranja partija u Srbiji, privatnim i javnim izvorima finansiranja stranaka, ovlašćenjima Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti kontrole partija.

On je ukazao da u Srbiji zakonska rešenja u vezi sa političkim partijama nisu dosledna i istakao važnost jasne podele nadležnosti između različitih organ, kako ne bi bilo preklapanja i kako nešto ne bi ostalo nepokriveno.

Radojko Obradović, direktor Instituta za javne finansije je istakao da se reviziji političkih partija mora dati mnogo veća važnost nego što na to ukazuje visina javnih sredstava koja se iz budžeta izdvaja za stranke.

Da bi Državna revizorska institucija na najbolji način iskoristila revizorske kadrove, najpre bi trebalo da revidira parlamentarne stranke. Takođe, bilo bi dobro napraviti četvorogodišnji plan kojim bi bila obuhvaćena revizija svih političkih partija u Srbiji, rekao je Obradović.

On je dodao da bi Državna revizorska institucija trebalo da sva sredstva kojima stranka raspolažu tretira kao javna sredstva i da ih revidira, a ne da kontroliše samo sredstva koja su stranke dobile iz budžeta.

Važno je da se u izveštajima o reviziji stranaka prikaže celokupna struktura prihoda, rashoda, i uopšte načini finansiranja stranaka, rekao je Obradović.

On je poručio da javnost ne bi trebalo da očekuje od Državne revizorske institucije da zameni rad svih drugih institucija u sistemu i da moramo da uložimo zajednički napor da svaka institucija odradi svoj deo posla. U tom slučaju imaćemo najbolje rezultate.

Ružica Stojiljković, načelnik Službe za kontrolu finansiranja političkih subjekata iz Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, je naglasila potrebu saradnje između Državne revizorske institucije i Agencije, naročito u kontroli namenskog korišćenja sredstava političkih subjekata.

Svi učesnici saglasili su se da su tokom konferencije razmenjena dragocena regionalna iskustva u oblasti revizije političkih partija, da u razmotreni primeri dobre prakse, kao i da je ukazano na probleme sa kojima se vrhovne revizorske institucije u ovom delu Evrope susreću. Učesnici su saglasni da je finansijska, funkcionalna i organizaciona nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija neophodan preduslov da bi se odgovorilo svim izazovima koje revizija političkih partija nosi, kao i da je za sprovođenje preporuka iz revizorskih izveštaja bitna podrška parlamenta.

Državna revizorska isntitucija je organizovala konferenciju u okviru projekta “Unapređenje mehanizma odgovornosti u oblasti javnih finansija” koji sprovodi UNDP, a finansira Vlada Kraljevine Švedske.

 


Strana 1 od 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »