Republika Srbija
Saopštenje - 20. mart 2015. godine

Predstavnici Evropskog revizorskog suda i Evropskog parlamenta posetili Instituciju

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije sastao se juče sa Ištvanom Fazakašem, članom Evropskog revizorskog suda i Igorom Šoltesom, poslanikom u Evropskom parlamentu i potpredsednikom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU. Na sastanku u Državnoj revizorskoj instituciji razmotreni su rezultati koje Institucija do sada postigla, izazovi sa kojima se suočava, kao i druga važna pitanja od zajedničkog interesa.

Tema razgovora bio je i Specijalni izveštaj Evropskog revizorskog suda o pretpristupnoj pomoći Evropske unije Republici Srbiji za period 2007-2012. godina.

Sastanak je organizovan u okviru trećeg zasedanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije.

 
Saopštenje – 19. mart 2015. godine

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

Državna revizorska institucija je podnela prekršajnim sudovima sudovima i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivičnih prijava i 19 prijava za privredni prestup. Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o radu, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o sportu, Zakona o udruženjima građana, Zakona o igrama na sreću, Zakona o platnom prometu, Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Posebog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Institucija je podnela prijave za privredni prestup usled nepoštovanja odredbi Zakona o računovodstvu i Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Krivične prijave protiv odgovornih lica Institucija je podnela zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određene namene u budžetskoj godini, nesavesanog rada u službi, kao i krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima reviziji koji nisu obuhvaćeni informacijom o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama.

Imena odgovornih lica u revidiranim subjektima protiv kojih su podnete prijave nalaze se ovde.

 
Saopštenje - 18. mart 2015. godine

Završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

Državna revizorska institucija svečano je danas u Narodnoj skupštini obeležila završetak tvining projekta "Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“, koji je Evropska unija finansirala sa 1,4 miliona evra. Na skupu je poručeno da poreski obveznici u svim državama članicama Evropske unije i državama kandidata za članstvo, imaju pravo da budu obavešteni o tome kako se troši njihov novac.

Projekat, koji je trajao 29 meseci, realizovala je Državna revizorska institucija u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije, uz učešće eksperata iz Revizorskog suda Slovenije i Kancelarije za reviziju Švedske.

Cilj projekta bilo je povećanje odgovornosti i efektivno upravljanje javnim sredstvima u Srbiji, kao i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije.


Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor naglasio je da je projekat "došao" u pravo vreme, tokom prve decenije postojanja i rada te institucije.

Zadovoljan sam projektom jer je njime ostvaren cilj- ojačao je naše kapacitete, znanje i veštine. Sve će to doprineti našem strateškom opredeljenju i prioritetu, a to su kvalitetne revizije, poručio je Sretenović. On je dodao da su projektom bile obuhvaćene četiri komponente - pravni okvir, organizacioni razvoj, unapređenje revizije i angažovanje zainteresovanih strana. Kako je rekao, tokom projekta sprovedene su 82 ekspertske i tri studijske posete.

Takođe, sprovedeno je i 11 pilot-revizija radi testiranja nove metodologije-devet pilot revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja i dve pilot revizije svrsishodnosti.

Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je naglasio da je za Državnu revizorsku instituciju veoma važna razmena iskustva sa vrhovnim revizorskim institucijama koje duži period sprovode revizije.

Veoma je važno što se u Skupštini razmatraju izveštaji o reviziji jer pokazuju kako budžetski korisnici raspolažu javnim sredstvima, poručio je Arsić.

Kes Vendrik, potpredsednik Revizorskog suda Holandije rekao je da je tvining projekat sproveden u ključnom periodu za Državnu revizorsku instituciju, kao i Srbiju celokupno, budući da ona nastoji da postane deo evropske porodice.

Poreski obveznici u svim državama članicama Evropske unije i državama kandidatima za članstvo imaju pravo da budu obavešteni o tome kako se troši novac poreskih obveznika, kao i da im se pokaže šta su dobili za svoj novac, rekao je Vendrik.

Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji je rekao da je Državna revizorska institucija garant da se javna sredstva ispravno troše.

Iz tog razloga, Evropska komisija posebno gleda nezavisnost, profesionalnost i kapacitete Institucije, rekao je Benedikt.

Laurent Stokvis, ambasador Holandije je istakao da pomagati Državnu revizorsku instituciju, znači pomagati demokratiju u Srbiji, jer javna sredstava moraju da se troše odgovorno i transparentno.

Denis Kif, ambasador Velike Britanije je poručio da je Državna revizorska institucija stub evropske i moderne Srbije.

Državna revizorska institucija je značajno napredovala. Međutim, da bi se korupcija iskorenila potrebno je da se uradi još dosta toga, zaključio je Kif.

Andre van Omeren, vođa projekta sa strane Revizorskog suda Holandije je ocenio tvining projekta sa Državnom revizorskom institucijom, kao jedan od najboljih koje je Sud uradio.

Dejvid Golsvordi, vođa projekta sa strane Kancelarije za reviziju Velike Britanije je istakao da je Državna revizorska institucija, sprovođenjem projekta, pokazala volju da se razvija.

Brord van Vesting, stalni savetnik na tvining projektu, koji je tokom sprovođenja projekta živeo u Srbiji, zahvalio se kolegama u Instituciji na dobrodošlici i podršci.

Nakon zvaničnog dela, predstavljeni su konkretni rezultati po komponentama projekta.

 
Saopštenje – 11. mart 2015. godine

Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije posetili Instituciju

Članovi novoformiranog Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije Narodne skupštine prvi put su juče posetili Državnu revizorsku instituciju i dogovorili konkretniju saradnju radi efikasnije kontrole trošenja javnih sredstava. Na sastanku članova Saveta, vrhovnih državnih revizora i članova Pododbora je dogovoreno da Institucija i Pododbor, zajedničkim snagama, uspostave sistem za praćenja sprovođenja aktivnosti na osnovu preporuka Državne revizorske institucije i Narodne skupštine, u cilju unapređenja finansijskog sistema i sistema odgovornosti u Republici Srbiji. Takođe, dogovoreno je da Državna revizorska institucija organizuje radionice za članove Pododbora u vezi sa „čitanjem izveštaja o reviziji“.

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije je naglasio da je efikasnost rada Institucije zavisi i od podrške Narodne skupštine.

Državna revizorska institucija je spremna da pomogne i Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i nedavno formiranom Pododboru u razumevanju važnosti nalaza revizije i iznalaženju odgovarajućih korektivnih mehanizama, bez ugrožavanja svoje nezavisnosti, rekao je Sretenović.

Vladimir Marinković, predsednik Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije je istakao da se preporuke koje Državna revizorska institucija daje subjektima revizije ozbiljno shvataju. On je dodao da je rad Državne revizorske institucije važan zbog sistema, vladavine prava, kao i samog položaja Institucije.

Potrebno je da se Institucija orijentiše na najznačajnije probleme u državi, a Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije će vam biti partner u budućem radu, poručio je Marinković.

Vrhovni državni revizori upoznali su članove Pododbora, na osnovu izveštaja o reviziji, o sistemskim problemima kako bi ih članovi Pododbora razmotrili u narednom periodu i preduzeli odgovarajuće mere.

Članovi Pododbora su obišli deo prostorija Državne revizorske institucije i sagledali uslove u kojima rade revizori.

 


Strana 1 od 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ovаj sаjt je izrаđen uz podršku Vlаde Krаljevine Norveške i Progrаmа Ujedinjenih nаcijа zа
rаzvoj,
а u okviru Progrаmа « Jаčаnje mehаnizаmа odgovornosti u oblаsti jаvnih finаnsijа »