Republika Srbija
Саопштење – 20. март 2015. године

Представници Европског ревизорског суда и Европског парламента посетили Институцију

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције састао се јуче са Иштваном Фазакашем, чланом Европског ревизорског суда и Игором Шолтесом, послаником у Европском парламенту и потпредседником Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Србије ЕУ. На састанку у Државној ревизорској институцији размотрени су резултати које Институција до сада постигла, изазови са којима се суочава, као и друга важна питања од заједничког интереса.

Тема разговора био је и Специјални извештај Европског ревизорског суда о претприступној помоћи Европске уније Републици Србији за период 2007-2012. година.

Састанак је организован у оквиру трећег заседања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије.

 
Саопштење – 19. март 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa судовимa и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ. Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Законa о буџету Републике Србије за 2013. годину, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Законa о високом образовању, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Законa о спорту, Закона о удружењима грађана, Закона о играма на срећу, Законa о платном промету, Уредбe о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Посебог колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Институција је поднела пријаве за привредни преступ услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и Закона о ауторским и сродним правима.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела злоупотребе службеног положаја.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени информацијом о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Announcement - 18th March 2015

Completion of the Twining Project "Strengthening Capacities of the State Audit Institution"

The State Audit Institution marked today the completion of the Twinning Project "Strengthening Capacities of the State Audit Institution of the Republic of Serbia", funded by the European Union with 1.4 million Euros. During the event, it was stated that taxpayers in all EU member states and candidate countries have the right to be informed on how their money is spent.

The 29-month long Twining Project has been realized by the State Audit Institution, in cooperation with the Netherlands Court of Audit and Office of Auditor General of the United Kingdom, with participation of experts from the Slovenian Court of Audit and Swedish National Audit Office. Goal of the project was to increase accountability and effective management of public funds in Serbia, as well as to strengthen capacities of the State Audit Institution.


Mr. Radoslav Sretenović, President of the State Audit Institution and Auditor General, stated that the project "had come" at the right time, during the first decade of the Institution's operations. "I am pleased with the project, for the goal was achieved - it has strengthened our capacities, knowledge and skills. All of the above will contribute to our strategic course and priority, which translates into high-quality audits", Mr. Sretenović said. He added that the project included four components: legal framework, organizational development, audit enhancement and stakeholder engagement. He highlighted that total of 82 experts and 3 study tour visits were realized during the project life.

Also, 11 pilot audits were implemented, in order to test new methodology - nine pilot audits regarding financial statements audits and compliance audits, and two pilot performance audits.

Mr. Veroljub Arsić, Vice-President of the National Assembly and the Chairman of the Committee for Finance, Republic Budget and Control of Public Funds' Spending, emphasized that exchange of experiences with supreme audit institutions that had conducted audits for longer time was very important to the State Audit Institution.

"It is very important that the Assembly reviews audit reports, because they show how budget beneficiaries manage public funds", Mr. Arsić said.

Mr. Kees Vendrik, Vice-President of the Netherlands Court of Audit, said that the Twinning Project was implemented in a crucial moment for both, the State Audit Institution and Serbia in general, because Serbia aspires to become part of the European family.

Taxpayers in all EU member states and candidate countries have the right to be informed on how their money is spent, and they have the right to be shown value-for-money, Mr. Vendrik said.

Mr. Oscar Benedict, Deputy Head of EU Delegation to Serbia, said that the State Audit institution was a guarantor that public funds are spent properly.

"For that reason, European Commission pays specific emphasis on independence, professionalism and capacity of the Institution", Mr. Benedict said.

H.E. Mr. Laurent Stokvis, Ambassador of the Netherlands, said that helping the State Audit Institution means helping democracy in Serbia, for public funds must be spent with accountability and transparency.

H.E. Mr. Denis Keefe, Ambassador of the United Kingdom, added that the State Audit Institution was a pillar of European and modern Serbia.

State Audit institution has made considerable progress. However, in order to eradicate corruption, it is necessary to do a lot more, Mr. Keefe concluded.

Mr. André van Ommeren, Project leader from the Netherlands Court of Audit, assessed that the Twinning Project, implemented with the State Audit Institution, was one of the best ever implemented by the Court.

Mr. David Goldsworthy, Project Leader from the National Audit Office of UK, highlighted that the State Audit institution demonstrated willingness to develop itself through implementation of the project.

Mr. Brord Van Westing, Twining Project Resident Advisor, who lived in Serbia during the project life, expressed gratitude to colleagues from the Institution for welcoming and supporting him. After ceremonial speeches, specific project results were presented per components.

 
Announcement - 11th March 2015

Institution Visited by Members of the Subcommittee for Reviewing Audit Reports of the State Audit Institution

Yesterday, members of the newly-established Subcommittee for Reviewing Audit Reports of the State Audit Institution visited the State Audit Institutions for the first time, and arranged a closer cooperation for the purpose of more efficient supervision over spending of the public funds. At the meeting, attended by the Council Members, Supreme State Auditors and Members of the Subcommittee, it was agreed that the Institution and the Subcommittee jointly establish a system for monitoring activities implemented pursuant to recommendations of the State Audit Institution and National Assembly, in order to improve financial and accountability system in the Republic of Serbia. It was also agreed that the State Audit institution would organize a workshop for the Members of the Subcommittee on "reading audit reports".

Mr. Radoslav Sretenovic, President of the State Audit Institution, emphasized that the efficiency of the work, performed by the Institution, is also dependent upon the support of the National Assembly.

"State Audit institution is ready to assist both, the Committee for Finance, Republic Budget and Control of Public Funds' Spending and the newly-established Subcommittee, in understanding the significance of the audit findings and in finding appropriate corrective mechanisms, without compromising its independence", Mr. Sretenovic said.

Mr. Vladimir Marinkovic, Chairman of the Subcommittee for Reviewing Audit Reports of the State Audit Institution, highlighted that the recommendations issued by the State Audit institution to the audited entities were taken seriously. He added the work of the State Audit Institution was significant for the system, rule of law and bearing in mind the position of the Institution itself.

"It is necessary that the Institution focuses on the most significant problems in the country, and the Subcommittee for Reviewing Audit Reports of the State Audit Institution will be your partner in future", Mr. Marinkovic said.

Supreme State Auditors presented to the Members of the Subcommittee systemic weakness, detected in audit reports, so that the Members of the Subcommittee would review them in the coming period, and undertake appropriate actions.

Members of the Subcommittee visited some of the premises of the State Audit Institution, and acquainted themselves with the working conditions of auditors.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

This site was created with support from the Government of Norway and the United Nations
development, within the Programme "Strengthening accountability mechanisms in the field of public finance"