Republika Srbija
Саопштење – 28. мај 2015. године

Улога и значај интерне и екстерне ревизије у унапређењу управљања јавним финансијама на локалном нивоу

Интерни ревизори, запослени у локалним властима присуствовали су данас првој радионици посвећеној сарадњи интерних и екстерних ревизора на локалном нивоу. На радионици под називом „Улога и значај интерне и екстерне ревизије у унапређењу управљања јавним финансијама на локалном нивоу“ искуства су поделили интерни ревизори из Чачка, Новог Пазара, Ваљева, Руме, Пирота, Ужица, Лознице, Љубовије, Врбаса, Крушевца, Крагујевца, Александровца, Новог Београда и Чукарице.

О сарадњи са интерним ревизорима на локалном нивоу, значају међусобних односа и примерима добре праксе говорио је Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти.

Интерни ревизори су имали прилику да изнесу своја искуства у раду, организацији службе интерне ревизије на локалу, проблемима са којима се сусрећу.

Искуства стечена на овој радионици ће послужити да се изради програм унапређења рада интерне ревизије на локалу, чија реализација ће започети у јуну 2015. Године, а биће организована и регионална предавања.

Радионица је организована у оквиру пројекта „Унапређење јавних финансија“, који финансира Влада Швајцарске преко Швајцарске канцеларије за сарадњу (SDC), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП).

 
Најава догађаја – 28. мај 2015. године

Конференција:
„Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“

Петак, 29. мај 2015. године, у 11,00 часова у хотелу „Crown Plaza", Владимира Поповића 10, у Београду

На конференцији ће говорити:

 • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор
 • Проф. др Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина
 • Стелиана Недера, заменица сталне представнице Програма Уједињених нација за развој
 • Иван Бошњак, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти

На скупу ће бити представљена анализа главних резултата и налаза ревизије, односно неправилности у располагању јавним средствима на локалном нивоу.

Ово је последњи од 15 регионалних састанака „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу" којима је присуствовало више од 300 представника локалних власти.

Скупове је организовала Стална конференција градова и општина, у оквиру пројекта који реализује Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Државном ревизорском институцијом, а који финансира Влада Шведске.

Агенда

 
Саопштење – 30. април 2015. године

Започете ревизије

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2015. годину, започела је, до сада, ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину и саставних делова финанасијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину код 62 субјекта.

У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Завршног рачуна буџета Републике Србије
 • Медицинског факултета у Нишу
 • Правног факултета у Београду
 • Угоститељско - туристичке школе у Београду,

као и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014 годину:

 • Министарства финансија
 • Министарства финансија - Пореске управе
 • Министарства финансија - Управе царина
 • Министарства финансија - Управе за јавни дуг
 • Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде
 • Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме
 • Министарства културе и информисања
 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Министарства здравља
 • Канцеларије за европске интеграције

У Сектору за ревизију буџета локалних власти у току је ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилност пословања за 2014. годину:

 • АП Војводине
 • Града Београда
 • Града Новог Сада
 • Града Ниша
 • Града Крагујевца
 • Општине Ивањица
 • Општине Бачка Топола
 • Општине Куршумлија
 • Општине Бујановац
 • Општине Неготин
 • Општине Свилајнац
 • Општине Мајданпек
 • Општине Бабушница
 • Општине Брус
 • Општине Владимирци
 • Градске општине Лазаревац
 • Градске општине Нови Београд
 • Градске општине Гроцка
 • Градске општине Звездара
 • Градске општине Палилула
 • Градске општине Чукарица
 • Градске општине Сопот
 • Градске општине Вождовац
 • Градске општине Савски венац
 • Градске општине Барајево

У оквиру ових градова, општина и градских општина биће спроведена и ревизија саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања индиректних корисника буџета.

У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања у току је ревизија завршног рачуна и правилности пословања за 2014. годину:

 • Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • Републичког фонда за здравствено осигурање,

као и ревизија делова финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Клиничко-болничког центра Земун
 • Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици
 • Опште болнице у Лесковцу
 • Дома здравља у Крагујевцу

У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или управљању корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Јавног предузећа „Завод за урбанизам Војводине“ у Новом Саду
 • Јавног предузећа „Београдска тврђава“у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Градске тржнице“ у Крагујевцу
 • Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ у Београду
 • Јавног предузећа „Завод за уџбенике“ у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Новом Саду
 • Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ у Крагујевцу
 • Јавног комуналног предузећа „Тржницa” у Новом Саду
 • Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод-Крушевац“ у Крушевцу
 • Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ у Београду
 • Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Алексинцу
 • Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у Лесковцу
 • Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ у Сомбору

У Сектору за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава у току је ревизија финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину:

 • Народне банке Србије
 • Грађевинске дирекције Србије д.о.о.
 • Централног регистра, депоа и клиринг хартија од вредности а.д.
 
Announcement - 1st April 2015

State Audit Institution Delivers to the National Assembly Activity Report for 2014

State Audit Institution has delivered to the National Assembly of the Republic of Serbia Activity Report of the State Audit Institution for 2014.

By submitting this Report, the Institution has informed the National Assembly on execution of the Annual Audit Program for 2014, opinions provided, irregularities detected, audit effects, recommendations issued to auditees, financial statement of the Institution, work of the Council, capacities and other activities, cooperation with international institutions and organizations, and public relations.

Having completed audits in 2014, the State Audit institution has published total of 135 audit reports, namely 128 financial statement and compliance audits, 6 audits of responses to the audit reports, and one performance audit report. These reports included public expenditures and expenses totaling 2,352 billion dinars.

Regarding financial audit, total of 128 opinions have been expressed, namely 19 positive opinions, 107 qualified opinions and 2 disclaimers of opinions. Regarding compliance audit, 128 opinions have also been expressed, namely 3 positive opinions, 120 qualified opinions, 2 disclaimers of opinions and 3 negative opinions.

State Audit Institution has issued total of 1,540 recommendations to auditees. Largest number of recommendations, 396 of them, was issued with respect to expenses and expenditures.

Based on completed financial statement audits and compliance audits for 2013, the Institution filed total of 111 requests for initiating misdemeanor proceedings, 13 economic offense charges and 15 criminal charges. In 2015, the Institution filed total of 95 requests for initiating misdemeanor proceedings, along with 6 charges for economic offense and 2 criminal charges.

In 2014, for its operational purposes the Institution spent 472,293,419 dinars, and/or 93.17% of funds allocated from the Budget of the Republic of Serbia, and funds spent from donations in the current and previous years amounted to 2,347,424 dinars.

This is the eighth Activity Report, which the Institution has delivered to the National Assembly, since its establishment in 2007.

Activity Report of the State Audit Institution for 2014 has been published at the website of the Institution.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

This site was created with support from the Government of Norway and the United Nations
development, within the Programme "Strengthening accountability mechanisms in the field of public finance"