Republika Srbija
Саопштење – 21. новембар 2014. године

Ревизија политичких партија – регионална искуства

Државна ревизорска институција ће 2015. године започети ревизију политичких странака у складу са програмом ревизије који ће Савет усвојити до краја године, најавио је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је, отварајући дводневну регионалну конференцију државних ревизорских институција “Ревизија политичких партија – регионална искуства” у Београду, рекао да Закон о Државној ревизорској институцији и сада даје Институцији надлежност за спровођење ревизије финансијских извештаја политичких странака, али је на то не обавезује.

Сагласно Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, биће измењен Закон о финансирању политичких активности, тако да ће програмом ревизије Државне ревизорске институције сваке године бити обухваћен одговарајући број политичких субјеката који имају представнике у Народној скупштини, истакао је Сретеновић.

Он је додао да ће ревизију спроводити сектор у Институцији који је надлежан за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава.

У плану је и обука ревизора за ревизију политичких странака, али мораћемо да запослимо и нове кадрове, рекао је Сретеновић.

По његовим речима,у Србији постоји велико интересовање јавности за ревизију политичких партија, али да ће ревизије трајати онолико колико је потребно, како би  извештаји о ревизији били квалитетни.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је истакао да Државној ревизорској институцији неће бити лако да спроведе ревизију политичких партија, јер су се неке политичке странке неодговорно понашале, задуживале се код пословних банака, а после избора нису могле да измире дугове.

Спровођење ревизије финансијских извештаја политичких партија натерало би странке да у периоду када нема изборних кампања, својим средствима располажу на прави начин, рекао је Арсић.

Ирена Војачкова Солорано, стална представница УН-а и УНДП-а у Србији нагласила је да ће та организација путем пројекта „Унапређење механизма одговорности у области  јавних финансија“ подржати Државну ревизорску институцију у припреми прве ревизије политичких партија.

Само из републичког буџета, партије су у 2014. години добиле скоро 10 милиона евра за своје редовне активности, док је додатних седам милона евра подељено у сврхе покривања трошкова изборне кампање, подсетила је Солорано.

Она је додала да транспарентно, законито и подложно контроли финансирање политичких партија представља веома важно питање и за демократију и за борбу против корупције.

У склопу припрема за спровођење ревизија финансијских извештаја политичких партија у Србији, о својим искуствима у овој области говорили су ревизори из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Словеније.

У Босни и Херцеговини ревизију политичких партија не спроводи врховна ревизорска институција - Канцеларија за ревизију институција Босне  и Херцеговине, већ Служба за ревизију финансирања политичких странака Централне изборне комисије.   Ова служба ревидира странке од 2004. године, а контролу свих политичких партија врши сваке године. До сада је ова служба објавила 570 извештаја са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању странака у складу са Законом о финансирању политичких странака.

Ревизија финансијских извештаја политичких партија у Црној Гори врши се од 2012. године, а обухваћене су партије на центарлном и локалном нивоу. Ревизори, између осталог, проверавају да ли је партија донела опште акте којима се уређује пословање, број запослених у странци за годину која се ревидира, да ли је партија успоставила систем интерних контрола, да ли је финансијски план донет у складу са општим актима, као и да ли финансијским планом обухваћене све врсте прихода и расхода.

Милан Дабовић, председник Сената Државне ревизорске институције Црне Горе, нагласио је да осим ревизије завршног рачуна буџета, ревизија политичких странака је друга најважнија законска обавеза. Он је додао да не постоји уједначеност између стварних трошкова и оног што је плаћено.

Од прве ревизије до данас доста тога се променило, успостављене су ефикасније и квалитативније евиденције и странке су врло озбиљно схватиле законска ограничења, рекао је Дабовић.

У Македонији од 2010. године, Државни завод за ревизију сваке године ревидира све политичке партије. Пре тога, почев од 2005. године, ова врховна ревизорска институција ревидирала је само политичке партије које су учествовале у изборној кампањи.

Тања Таневска, генерални државни ревизор Републике Македоније, је нагласила да завод не ревидира само партије које из републичког буџета добијају мањи од 2.500 евра годишње.

У 2013. години ревидирали смо 46 партија, а осам странака нисмо, рекла је Таневска.

Она је додала да се за политичке партије издваја 0,06 одсто укупних средстава буџета, као и да су највећи извори финансирања политичких партија из донација и чланарина.

Ревизије политичких партија допринеле су решењу системских слабости, тако да су сада усаглашени сви закони који уређују ову област, рекла је Таневски.

У Словенији су до сада ревидирани извештаји из изборних кампања, а од следеће године ће бити вршена и ревизија завршних извештаја политичких странака. Рачунски суд ће контролисати износ средстава који је сакупљен и коришћен у изборној кампањи, затим, да ли су средства у кампањи коришћена у складу са законом, као и  да ли су тачни подаци у извештајима организатора изборне кампање.

Пракса у Словенији је таква да уколико су средства политичким партијама уплаћена у супротности са законом, организатор изборне кампање их преноси хуманитарним организацијама. По Закону о политичким партијама, Ревизорски суд ће спроводти ревизију правилности пословања партија које из буџета добијају више од 10.000 евра. Такође, овај закон прописује да Ревизорски суд током једне године мора обавити ревизију најмање једне трећине партија , односно свих партија у року од четири године.

Немања Ненадић, директор Транспарентности Србија, која ће путем пројекта помоћи подизању капацитета Државне ревизорске институције у оквиру припрема за спровођење ревизије политичких субјеката, говорио је о историјату уређивања финансирања партија у Србији, приватним и јавним изворима финансирања странака, овлашћењима Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције у области контроле партија.

Он је указао да у Србији законска решења у вези са политичким партијама нису доследна и истакао важност јасне поделе надлежности између различитих орган, како не би било преклапања и како нешто не би остало непокривено.

Радојко Обрадовић, директор Института за јавне финансије је истакао да се ревизији политичких партија мора дати много већа важност него што на то указује висина јавних средстава која се из буџета издваја за странке.

Да би Државна ревизорска институција на најбољи начин искористила ревизорске кадрове, најпре би требало да ревидира парламентарне странке. Такође, било би добро направити четворогодишњи план којим би била обухваћена ревизија свих политичких партија у Србији, рекао је Обрадовић.

Он је додао да би Државна ревизорска институција требало да сва средства којима странка располажу третира као јавна средства и да их ревидира, а не да  контролише само средства која су странке добиле из буџета.

Важно је да се у извештајима о ревизији странака прикаже целокупна структура прихода, расхода, и уопште начини  финансирања странака, рекао је Обрадовић.

Он је поручио да јавност не би требало да очекује од Државне ревизорске институције  да замени рад свих других институција у систему и да морамо да уложимо заједнички напор да свака институција одради свој део посла. У том случају имаћемо најбоље резултате.

Ружица Стојиљковић, начелник Службе за контролу финансирања политичких субјеката из Агенције за борбу против корупције Републике Србије, је нагласила потребу сарадње између Државне ревизорске институције и Агенције, нарочито у контроли наменског коришћења средстава политичких субјеката.

Сви учесници сагласили су се да су током конференције размењена драгоцена регионална искуства у области ревизије политичких партија, да у размотрени примери добре праксе, као и да је указано на проблеме са којима се врховне ревизорске институције у овом делу Европе сусрећу. Учесници су сагласни да је финансијска, функционална и организациона независност врховних ревизорских институција неопходан предуслов да би се одговорило свим изазовима које ревизија политичких партија носи, као и да је за спровођење препорука из ревизорских извештаја  битна подршка парламента.

Државна ревизорска иснтитуција је организовала конференцију у оквиру пројекта “Унапређење механизма одговорности у области јавних финансија” који спроводи УНДП, а финансира Влада Краљевине Шведске.

 
Саопштење – 13. новембар 2014. године

Завршен први извештај о ревизији из Програма ревизије за 2014. годину

Државна ревизорска институција завршила је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2013. годину и доставила извештај о ревизији Народној скупштини, ревидираном субјекту и одговорним лицима у субјекту ревизије.

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита је објављен на сајту Државне ревизорске институције.

Ово je први извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања из Програма ревизије за 2014. годину.

Институција ће наставити да објављује извештаје о ревизији у складу са овогодишњим програмом ревизије.

 
Саопштење – 12. новембар 2014. године

Радионица посвећена паралелној ревизији сврсисходности

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић отворио је данас у Београду радионицу посвећену пројекту паралелне ревизије сврсисходности чија је тема енергетска ефикасност.
„Очекујем да ће циљ пројекта, објављивање извештаја о овој ревизији сврсисходности, бити испуњен. Кроз овај пројекта учињен је и велики напредак у сарадњи наших институција. Несумљиво ће унапређење ревизије сврсисходности ојачати умрежавање, колегијално учење и размену искустава, пракси, метода и поступака рада наших институција“, рекао је Сретеновић.

Генерални државни ревизор је додао да му је посебно задовољство што је, након врховних ревизорских институција Албаније и Босне и Херцеговине, Државна ревизорска институција Републике Србије домаћин једне од пет радионица у оквиру овог пројекта.
Паралелна ревизија сврсисходности спроводи се у оквиру Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.
Извештај, односно резултати овог пројекта, требало би да буду представљени наредне године у Луксембургу или Бриселу.
Организацију догађаја подржали су Заједничка радна група за ревизијске активности, Канцеларија генералног ревизора Краљевине Шведске и Европски ревизорски суд, као и УНДП у оквиру пројекта „Унапређење механизама одговорности у области јавних финансија“ који финансира Влада Краљевине Шведске.

 
Announcement - 30th October 2014

EUROSAI Seminar on Compliance Audit


Delegation of the State Audit Institution participated in the international seminar titled “Compliance Audit: Use of the Compliance Audit Guidelines (ISSAI 400 and 4000-4999) and Best Practices", held on 28-29th October 2014 in Vilnius, Lithuania.

More than 60 participants – auditors, team leaders and methodology experts - shared expertise and experiences in implementation of International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).

"One of the goals in public sector audit is promoting transparency and management accountability. Implementation of ISSAI standards in public sector audit is of great assistance on that path. However, it is important also to recognize the fact the Supreme Audit Institution (SAI) face certain challenges in implementation of ISSAI standards. That is the reason why we have to come together and share our experiences and practices, as well as to jointly address the challenges we may experience in the ISSAI implementation process", said Ms Giedrė Švediene, Auditor-Generals of SAI of Lithuania.

The seminar commenced with the presentation by Mr Jens Gunvaldsen, Compliance Audit Subcommittee Chair of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), responsible for developing standards for SAIs in the area of compliance audit. He provided an overview of the activities of the Subcommittee and plans for further development of the standards.

Mr Shofiqul Islam, Program Manager INTOSAI Development Initiative (IDI) presented two recently developed tools: iCAT, compliance assessment tool for implementation of ISSAI standards in the area of compliance audit, as well as the Manual for implementation of ISSAI standards for compliance audit.

Auditors and methodology experts from SAIs of Lithuania, Latvia, Turkey, Finland and Estonia presented best practices from their respective institutions and reviewed methodological issues and challenges regarding implementation of compliance audit guidelines. Guest speakers shared their insights and practical examples of manners in which more effective cooperation can be achieve among auditors and auditees.

During the seminar, conclusions were drawn that will enable participants to more successfully resolve issues in the area of compliance audit in their countries, as well as to facilitate improvement of standards, which will be the subject of work of the Compliance Audit Subcommittee.


Delegation of the Serbian SAI shared experiences with the European colleagues in the area of compliance audit, such as scope, subject matter, criteria and sampling conducted for this type of audit.

The seminar has been organized by SAI of Lithuania for members of the European Organization of Supreme Audit Institution (EUROSAI).

EUROSAI is one of seven Regional Working Groups of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Currently, there are 50 members of EUROSAI: Supreme State Institutions from 49 countries and the European Court of Auditors.

State Audit Institution of the Republic of Serbia has participated in the EUROSAI activities since 2009.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

This site was created with support from the Government of Norway and the United Nations
development, within the Programme "Strengthening accountability mechanisms in the field of public finance"