Republika Srbija
Announcement - 1st April 2015

State Audit Institution Delivers to the National Assembly Activity Report for 2014

State Audit Institution has delivered to the National Assembly of the Republic of Serbia Activity Report of the State Audit Institution for 2014.

By submitting this Report, the Institution has informed the National Assembly on execution of the Annual Audit Program for 2014, opinions provided, irregularities detected, audit effects, recommendations issued to auditees, financial statement of the Institution, work of the Council, capacities and other activities, cooperation with international institutions and organizations, and public relations.

Having completed audits in 2014, the State Audit institution has published total of 135 audit reports, namely 128 financial statement and compliance audits, 6 audits of responses to the audit reports, and one performance audit report. These reports included public expenditures and expenses totaling 2,352 billion dinars.

Regarding financial audit, total of 128 opinions have been expressed, namely 19 positive opinions, 107 qualified opinions and 2 disclaimers of opinions. Regarding compliance audit, 128 opinions have also been expressed, namely 3 positive opinions, 120 qualified opinions, 2 disclaimers of opinions and 3 negative opinions.

State Audit Institution has issued total of 1,540 recommendations to auditees. Largest number of recommendations, 396 of them, was issued with respect to expenses and expenditures.

Based on completed financial statement audits and compliance audits for 2013, the Institution filed total of 111 requests for initiating misdemeanor proceedings, 13 economic offense charges and 15 criminal charges. In 2015, the Institution filed total of 95 requests for initiating misdemeanor proceedings, along with 6 charges for economic offense and 2 criminal charges.

In 2014, for its operational purposes the Institution spent 472,293,419 dinars, and/or 93.17% of funds allocated from the Budget of the Republic of Serbia, and funds spent from donations in the current and previous years amounted to 2,347,424 dinars.

This is the eighth Activity Report, which the Institution has delivered to the National Assembly, since its establishment in 2007.

Activity Report of the State Audit Institution for 2014 has been published at the website of the Institution.

 
Саопштење – 1. април 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa још девет захтева за покретање прекршајног поступка, а тужилаштву једну пријаву за привредни преступ и то против одговорних лица у Општини Бор, Републичком фонду за здравствено осигурање, Клиничком центру Крагујевац и Клиничком центру Србије.

Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину, док је пријаву за привредни преступ поднела услед непоштовања одређених одредби Закона о планирању и изградњи.

Државна ревизорска институција је раније, у вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, поднела 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ.

Институција је, у оквиру Програма ревизије за 2014. годину, објавила 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени досадашњим информацијама о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Саопштење – 20. март 2015. године

Представници Европског ревизорског суда и Европског парламента посетили Институцију

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције састао се јуче са Иштваном Фазакашем, чланом Европског ревизорског суда и Игором Шолтесом, послаником у Европском парламенту и потпредседником Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Србије ЕУ. На састанку у Државној ревизорској институцији размотрени су резултати које Институција до сада постигла, изазови са којима се суочава, као и друга важна питања од заједничког интереса.

Тема разговора био је и Специјални извештај Европског ревизорског суда о претприступној помоћи Европске уније Републици Србији за период 2007-2012. година.

Састанак је организован у оквиру трећег заседања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије.

 
Саопштење – 19. март 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa судовимa и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ. Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Законa о буџету Републике Србије за 2013. годину, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Законa о високом образовању, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Законa о спорту, Закона о удружењима грађана, Закона о играма на срећу, Законa о платном промету, Уредбe о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Посебог колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Институција је поднела пријаве за привредни преступ услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и Закона о ауторским и сродним правима.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела злоупотребе службеног положаја.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени информацијом о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

This site was created with support from the Government of Norway and the United Nations
development, within the Programme "Strengthening accountability mechanisms in the field of public finance"