Poslovnik DRI

Poslovnik Državne revizorske institucije je interni akt kojim se bliže uređuje način i postupak po kome Državna revizorska institucija vrši svoju nadležnost revizije, savetovanja korisnicima javnih sredstava, način izveštavanja Narodne skupštine, organizacija i sastav Institucije, način obezbeđivanja javnosti rada, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Institucije.

Preuzmite dokument.