Informator

Informator se objavljuje u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. septembar 2022. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 31. mart 2022. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. septembar 2021. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 31. decembar 2020. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. septembar 2020. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 31. mart 2020. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. septembar 2019. godine.

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. jun 2019. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 31. mart 2019. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 31. januar 2019. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: 30. april 2018. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: mart 2017. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: jun 2016. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: mart 2015. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: decembar 2014. godine

Ovde možete preuzeti datoteku u PDF formatu. Ažuriran: jun 2013. godine