Etički kodeks

Etički kodeks je interni akt Institucije koji bliže uređuje etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalne standarde kojih su dužni da se pridržavaju funkcioneri, državni službenici i nameštenici. Etički kodeks Državne revizorske institucije objavljen je u „Službenom glasniku RS“ broj 117/21.

Preuzmite dokument