Државна ревизорска институција

У Скопљу одржана регионална конференција посвећена борби против корупције у јавним набавкама

13. децембар 2018. година
У Скопљу одржана регионална конференција посвећена борби против корупције у јавним набавкама

Државни ревизор Драган Голубовић учествовао је на регионалној конференцији посвећеној борби против корупције у јавним набавкама одржаној у Скопљу, у Македонији.

Конференцију је организовала Фондација за отворено друштво Србије у оквиру реализације другог четворогодишњег пројекта који се бави борбом против корупције у јавним набавкама. Пројекат се реализује под називом Balkan Tender Watch и окупља организације грађанског друштва са Западног Балкана које у свом фокусу имају борбу против корупције у јавним набавкама.

Циљ конференције, која је окупила представнике Фондацијаза отворено друштвоиз региона, уз учешће партнерских организација Мреже за афирмацију невладиног сектора (МАНС) Црне Горе и Центра за грађанске комуникације Македоније, је успостављање сарадње невладиног сектора са представницима државних органа ради проширења заједничких напора у циљу транспарентнијег, одговорнијег и ефикаснијег трошењу јавних средстава.

Oд 2013. године организују се редовне годишње регионалне конференције заинтересованих актера о борби против корупције у јавним набавкама. Конференције окупљају представнике државних органа који се баве јавним набавкама и борбом против корупције, организације грађанског друштва, медије, пословни сектор и професионалце из целог региона.