Државна ревизорска институција

У Лисабону одржан трећи годишњи састанак и семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

14. октобар 2019. година
У Лисабону одржан трећи годишњи састанак и семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) коју су чинили врховни државни ревизор у Сектору број 2 Стојанка Миловановић и начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић учествовала је на трећем годишњем састанку Радне групе за ревизију општина Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) и семинару под називом „Функције које обављају општине“, одржаним 10. и 11. октобра 2019. године у Лисабону.

Током семинара ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина, размењена су искустава о функцијама општина, затим о специфичним функцијама које општинама делегира централни ниво власти, процесу децентрализације, као и о раду врховних ревизорских институција (ВРИ) у области ревизије јединица локалних власти. Државна ревизорска институција (ДРИ) је представила искуства Републике Србије, а у вези са функцијама које обављају општине и ревизијама које спроводи у том смислу. На скупу је закључено да је, приликом делегирања специфичних функција, најважније оценити који ће ниво управљања пружати јавне услуге које најбоље одговарају потребама становништва, а да се притом јавна средства најрационалније троше.

На трећем годишњем састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина разматран је план спровођења три стратешка циља из Плана рада ове ЕУРОСАИ Радне групе за период 2019-2020. године. ДРИ је одређена за координатора једне од активности из текућег Плана рада и спроводиће дату активност у сарадњи са ВРИ Литваније, Италије, Турске и Украјине.

Учесницима су представљени и резултати истраживања у вези са употребом података општина, прикупљањем података о сопственим приходима општина, као и развоју базе података о главним подацима општина. На скупу је разматрана и могућност спровођења координисаних ревизија, као и друга стратешка питања.

Догађај, на коме је учествовало 70 представника из 26 ВРИ, су организовали Рачунски суд Португала и Национална канцеларија за ревизију Литваније, која председава ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

Национална канцеларија за ревизију Литваније организује међународне састанке и семинаре о ревизији општина од 2013. године. Јуна 2016. године, на састанку Управног одбора ЕУРОСАИ, усвојена је иницијатива ВРИ Литваније да се установи посебна ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина која је званично започела са активностима у 2017. години. Имајући у виду значај надлежности Институције за ревизију буџета локалних власти, Државна ревизорска институција Републике Србије је у децембру 2016. године постала чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина са циљем даљег развоја методологије ревизије, као и доприноса унапређењу система ревизија општина тако да резултати ревизија доведу до позитивних промена за њихове становнике. Радну групу тренутно чини 28 европских ВРИ.

Учешће делегације ДРИ на семинару и састанку у Лисабону подржао је Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројеката „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а заједнички спроводе УНДП и Државна ревизорска институција.