Државна ревизорска институција

У Стокхолму одржана четврта радионица за ревизију финансијских извештаја

17. јун 2019. година
У Стокхолму одржана четврта радионица за ревизију финансијских извештаја

Представници Државне ревизорске институције Драган Голубовић, државни ревизор и Милица Милић, виши саветник у ревизији учествовали су на четвртој радионици за ревизију финансијских извештаја - фаза уверавања у квалитет и контроле квалитета, која је одржана од 10. до 14. јуна у Стокхолму.

Учесници радионице су представили однос ревизије финансијских извештаја и ревизије правилности пословања, у погледу надлежности, праксе и изазова. На скупу су разматране праксе извештавања, уверавање у квалитет и контролa квалитета, као и праћење спровођења препорука ревизије.

Осим делегације из Србије, на радионици су учествовали и представници врховне ревизорске институције Албаније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Турске и Црне Горе.

Ово је четврта радионица о ревизији финансијских извештаја која се реализује у оквиру Плана рада Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда. Национална канцеларија за ревизију Шведске пружа експертску подршку у реализацији овог програма, а уједно је била и домаћин догађаја.


Учешће представника Државне ревизорске институције на радионици у Стокхолму подржао је пројекат “Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама” који заједнички спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.