Државна ревизорска институција

За део запослених у ДРИ одржана основна обука за ревизије сврсисходности пословања

31. август 2020. година
За део запослених у ДРИ одржана основна обука за ревизије сврсисходности пословања

Стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава – Канцеларије за одговорну власт (ГАО) одржали су од 24. до 29. августа 2020. године, путем zoom платформе, основну обуку за ревизију сврсисходности пословања за део запослених у Државној ревизорској институцији. Обука је организована у циљу унапређења капацитета ревизора Државне ревизорске институције.

Кроз појединачне и групне вежбе, учесници тренинга разматрали су теме које се односе на матрицу за конципирање у ревизији сврсисходности пословања, затим, на доказе, узорковање, методологију за прикупљање података, анализу података, елементе налаза, као и на писање препорука субјектима ревизије.

Обуке су одржане у оквиру подршке Пројекта за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција реализује у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), у циљу јачања капацитета Институције.