Државна ревизорска институција

Др Пејовић: Аутономна Покрајина Војводина је пример добре сарадње субјекта ревизије са ДРИ

21. децембар 2020. година
Др Пејовић: Аутономна Покрајина Војводина је пример добре сарадње субјекта ревизије са ДРИ

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине на данашњој седници, одржаној ван седишта Скупштине, у Новом Саду.

Државна ревизорска институција је, након завршетка ревизије, дала Аутономној Покрајини Војводини позитивно мишљење. Иначе, ДРИ је два пута заредом дала позитивно мишљење на финансијске извештаје о контроли покрајинског буџета, нагласио је др Пејовић и додао да је то први пут да је та Институција, од почетка свог рада, дала такву оцену о неком финансијском извештају о контроли буџета.

Др Пејовић је истакао и да АПВ, у области мера предузетих у поступку ревизије, представља пример добре сарадње субјекта ревизије са Државном ревизорском институцијом.

Што се тиче директних корисника буџета АПВ, државни ревизори код њих нису пронашли ниједну значајну материјалну неправилност, док су код индиректних корисника буџетских средстава утврђене ситније неправилности, истакао је др Пејовић.

Говорећи о буџету АПВ, др Пејовић је нагласио да је 2019. годину у односу на 2014. годину буџет АПВ, у области прихода и примања, повећан за 22 одсто, односно за петину.

Генерални државни ревизор је поручио представницима АПВ да ојачају своје унутрашње механизме како би државни ревизори, током спровођења ревизије, могли да се ослоне на рад интерних ревизора.

Врховни државни ревизор Сектора број 5 Ивица Гавриловић, током седнице Одбора за финансије, представио је препоруке и ефекте рада ДРИ.

Ефекти ревизије зависе од теме ревизије, а теме бирамо на основу процене ризика. Један од главних критеријума за избор тема је утицај на друштво. Дакле, бирамо теме које имају највећи утицај на друштво, рекао је Гавриловић.

Говорећи о препорукама које државни ревозори упућују субјектима ревизије, Гавриловић је нагласио да се односе формулишу тако да буду јасне, прецизне и спроводљиве.

Утицај спровођења препорука можемо мерити кроз унапређење финансијских извештаја, унапређење интерних контрола, повећање прихода, смањење расхода и осталих користи за грађане, поручио је Гавриловић.

Како је нагласио, током 2019. године на иницијативу ДРИ измењено је шест закона и два подазконска акта. У истој години ДРИ је поднела и иницијативе за измену седам закона, пет уредби, девет правилника и једне одлуке.

На основу препорука које је ДРИ дала у ревизијама спроведеним у 2018. години, остварене су уштеде услед умањења расхода и издатака у износу од 88,64 милиона динара. Затим, повећана је наплата потраживања и увећани су приходи за 30,83 одсто, док се на остале користи, које се у највећој мери односе на објективније исказивање података у финансијским извештајима, односи 1,88 милијарди динара, рекао је Гавриловић.

Седнице Одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.