Државна ревизорска институција

Др Пејовић на Деветој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

07. децембар 2020. година
Др Пејовић на Деветој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је, на Деветој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину.

На седници су чланови Одбора размотрили, у начелу, више предлога закона који су уврштени на дневни ред Шесте седнице Другог радовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години. Чланови Одбора размотрили су, између осталог, и Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, који је поднела Влада.

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, који је поднела Влада, образложио је председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић и министар финансија Синиша Мали. Чланови Одбора су једногласно предложили Народној скупштини да прихвати предлог закона, у начелу.

Ово је први пут у историји да генерални државни ревизор пред посланицима образлаже ову врсту извештаја и извештава Народну скупштину о Завршном рачуну буџета Републике Србије, рекао је др Пејовић.

Ревизијом Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину обухваћени су финансијски извештаји 26 субјекта, од чега је 17 директних и девет индиректних буџетских корисника. Изражено је 13 позитивних мишљења и 13 мишљења са резервом, док негативних мишљења и уздржавања од давања мишљења није било, навео је др Пејовић.

Завршни рачун буџета РС за 2019. годину садржи 89 пројектних активности које нису реализоване и у оквиру којих није било извршења расхода и издатака.

Финансијско управљање и контрола нису у потпуности успостављени код корисника буџета, напоменуо је генерални државни ревизор. "И даље постоје грешке у економској и функционалној класификацији, али су оне мање по износима у односу на досадашње године".

У области прихода и примања, уочене су неправилности у износу од 5,8 милијарди динара. „Што се тиче расхода и издатака, ревидирали смо 1,52 билиона динара и утврдили грешке у вредности од 9,2 милијарде динара, односно 0,6 одсто од ревидираног дела. То показује да је буџет Републике Србије близу да буде позитивно оцењен“, закључио је др Пејовић. Он је напоменуо да утврђивањем резултата за 2019. годину, нису обухваћени расходи и издаци који износе најмање 6,1 милијарду динара.

У области пописа утврђене су грешке у вредности од 12,7 милијарди динара. "То је област која има мањкавости и којој је потребно унапређење", нагласио је Пејовић. Додао је да су у билансу стања утврђене неправилности у износу од 65,3 милијарде динара. Према његовим речима, похвално је што су први пут у пословним књигама евидентиране обавезе у вредности од 67,5 милијарди динара. Први пут је евидентирана и нефинансијска имовина у припреми, у залихама, као и дотације, донације и аванси. Учешће дуга општег нивоа државе, не укључујући обавезе на основу реституције, у БДП-у, како каже, износи 52,9 одсто.

ДРИ је дала укупно 110 препорука, од којих је 19 у вези са Завршним рачуном буџета РС, 44 препоруке директним и 47 индиректним корисницима републичког буџета. Генерални државни ревизор очекује да у предвиђеном року од 90 дана буду отклоњене неправилности онде где је то могуће.