Државна ревизорска институција

Др Пејовић представио допринос ДРИ реформи корпоративног финансијског извештавања

07. децембар 2018. година
Др Пејовић представио допринос ДРИ реформи корпоративног финансијског извештавања

Недовољно поуздана рачуноводствена евиденција, могућност брисања прокњижених података, могућност измене налога без сторнирања, непоузданост рачуноводствених програма, представљају само неке од налаза на које држани ревизори указују спроводећи ревизију финансијских извештаја, рекао је председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Говорећи на Међународној научној конференцији ФИНИЗ 2018. која је под називом „Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању“ одржана на Универзитету „Сингидунум“ у Београду, др Пејовић је нагласио да финансијски извештаји дају комплетну слику о стању пословног ентитета и резултатима његовог пословања у скраћеном облику.

Дугорочно гледано, без транспарентног финансијског извештавања било би немогуће постићи ефикасну алокацију финансијских ресурса, изградити пожељне услове за инвестирање и спречити могућност манипулације и проневере средстава извештајног ентитета, истакао је др Пејовић.

По његовим речима, требало би решити професионални статус лица која припремају и састављају финансијске извештаје, затим, подићи квалитет ових извештаја, имплементирати међународне рачуноводствене стандарде у овој области, и прописати суштинску контролу финансијских извештаја и одговорност за њихову правилност од стране руководства.

Др Пејовић је подсетио да ће ДРИ убудуће спроводити ревизију финансијских извештаја засебно од ревизије правилности пословања и да ће такав начин рада дати боље ефекте.

Спроводићемо ревизију одређеног дела правилности пословања, односно најризичнији део. На пример, ове године ревизијом буџета локалних власти нисмо вршили ревизију правилности целокупног пословања, већ три кључна области – обрачуна плата, јавних набавки и преузимања обавеза изнад одобрених апропријација. То је око 60 до 80 одсто укупних неправилности у буџетима локалних власти, поручио је др Пејовић.

Говорећи о повећању броја ревизија сврсисходности пословања, генерални државни ревизор je нагласио да ДРИ, уместо досадашњих пет одсто ревизора обучених за ревизију сврсисходности пословања, сада има 17 одсто.

Бројни научници и стручњаци у области финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању представили су најновије трендове у овој области.

Главна циљ конференције је побољшање укупног учинка одговорног пословања у Републици Србији.

Снимак пленарног дела конференције можете погледати на следећем линку http://finiz.singidunum.ac.rs/