Државна ревизорска институција

ДРИ домаћин друге радионице у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ

02. септембар 2019. година
ДРИ домаћин друге радионице у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ

Државнa ревизорска институција је домаћин друге радионице у оквиру петогодишњег Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање (СПМР) Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ) која се одржава од 2. до 6. септембра у Београду, а на којој учествују представници ВРИ Азербејџана, Бугарске, Грузије, Казахстана, Киргистана и Србије.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић, отварајући радионицу, нагласио је да је ово први догађај Развојне иницијативе ИНТОСАИ чији је домаћин Државна ревизорска институција.

Активности Државне ревизорске институције у наредном периоду биће усмерене ка даљем, континуираном унапређењу поступака ревизије, управљању људским ресурсима и јачању утицаја Државне ревизорске институције кроз унапређење системског праћења споровођења препорука и комуникацију, што је у складу и са новим Стратешким планом, истакао је др Пејовић.

Он је додао да се, из тог разлога, Државна ревизорска институција врло радо прикључили новом програму за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ.

Помоћ коју ћемо ми, са тимом који учествује у раду свих радионица, добити кроз холистичку оцену учинка помоћу Оквира за мерење учинка ВРИ, биће нам драгоцена за успостављање и унапређење квалитетног процеса стратешког и оперативног планирања, као и за интегрисане механизме за праћење и извештавање о учинку. Све у циљу обезбеђивања више вредности и користи за наше грађане, поручио је др Пејовић.

По његовим речима, у оквиру овог петогодишњег програма, Држаној ревизорској институцији посебно ће користи израда годишњих оперативних планова повезаних са стратешким планом, као и унапређење процеса за праћење и извештавање, како би се олакшало годишње извештавање о учинку у ВРИ.

Основна обука, која представља прву компоненту овог програма, одржана је у Ослу, од 5. до 8. марта 2019. године. Обуку су похађали учесници из шест ВРИ из Европе и Азије, међу којима су учествовали и представници Државне ревизорске институције Србије.

Нови програм за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ покренут је на глобалном нивоу и бави се развојем институционалног капацитета и подршком врховним ревизорским институцијама у стратешком управљању ради бољег учинка ВРИ.

Програм за стратегију, мерење учинка и извештавање ће се спроводити комбиновањем регионалних радионица и подршком ВРИ на основу потреба. Флексибилност програма омогућава ВРИ да прилагоди своје учешће компонентама које сматра најрелевантнијим. Такође, програм је адекватан за ВРИ на свим нивоима институционалног развоја. Програм се финансира средствима Државног секретаријата за економске послове Швајцарске (СЕЦО), као и из основних средстава ИДИ.

Организацију догађаја подржао је Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројеката „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), који заједнички спроводе УНДП и Државна ревизорска институција.