Државна ревизорска институција

Рад Државне ревизорске институције у новонасталим околностима

15. мај 2020. година
Рад Државне ревизорске институције у новонасталим околностима

Државна ревизорска институција (ДРИ) је током ванредне ситуације изазване пандемијом болести COVID-19 организовала свој рад у складу са мерама надлежних органа и прилагодила своје ревизијске приступе ванредним околностима како би субјектима ревизије омогућио минимално излагање опасности и како ревизијске активности не би стајале на путу оним активностима које су биле кључне у решавању новонастале кризне ситуације.

Од ове недеље активности у складу са Законом о Државној ревизорској институцији ДРИ поново обавља у својим радним просторијама. Ванредне околности пословања не изузимају одговорност, па реализација Програма ревизије за 2020. годину није прекидана и ревизије теку планираном динамиком. Након састанака који су током ванредног стања организовани путем аудио и видео комуникацијских система на дневној основи, председник и генерални државни ревизор др Душко Пејовић је ове недеље у ДРИ одржао низ састанака са руководством и ревизорским тимовима ради планирања даљих активности и провере да ли субјекти ревизије одговорно поступају и добро управљају јавним финансијама.