Државна ревизорска институција

ДРИ започела ревизију 69 корисника буџетских средстава

14. фебруар 2019. година
ДРИ започела ревизију 69 корисника буџетских средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ) је, у складу са Програмом ревизије за 2019. годину, започела ревизију 69 корисника буџетских средстава.

ДРИ језапочела ревизију Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2018. годину, затим, Министарствафинансија, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова, Министарстваодбране, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарстваграђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарствакултуре и информисања, Министарства омладине и спорта. У току је и ревизија Управе за јавни дуг, Управе за извршење кривичних санкција, Пореске управе, Управе за трезор, Управе за јавне набавке, Републичког секретаријата за јавне политике и Службе за управљање кадровима.

ДРИ ће проверавати пословање града Београда, Сремске Митровице, Кикинде, Ваљева, Вршца, Сомбора, Зрењанина, Суботице, Новог Сада, Шапца, Панчева, Смедерева, Новог Пазара, Ниша, Крушевца, Лесковца, Краљева, Врања, Пожаревца, Јагодине, Крагујевца, Ужица, Чачка, као и Аутономне Покрајине Војводина. Предмет ревизије биће и ЈКП „Топловод“, Обреновац, ЈКП „Букуља“, Аранђеловац, ЈП „Сава Центар“, Београд, ЈКП „Водовод Шабац“, Шабац, ЈКП „3. октобар“, Бор, ЈП „Јединство“, Кладово, ЈКП „Водовод“, Смедерево, ЈП „Топлификација“ Лазаревац.

Државни ревизори су започели и ревизију Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Клиничког центра Војводине, Клиничког центра Ниш, Клиничког центра Крагујевац, Здравственог центра Ужице, Опште болнице Сремска Митровица, Опште болнице Пожаревац, као и Института за онкологију и радиологију Србије.

У току је и ревизија ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Грађевинског предузећа „Мостоградња“ ад, Београд, предузећа „Југоимпорт СДПР“, Београд, Привредног друштва Телус ад, Београд, Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ЈП Национални парк „Тара“, Бајина Башта, ЈП Национални парк „Копаоник“, Рашка, Водопривредног друштва „Хидросрем“ доо, Сремска Митровица, Водопривредногдруштва „Бачка“ доо, Врбас, Јавне медијске установе „Радио телевизија Србије“, Београд.

ДРИ ће, зависно од субјекта, спроводити ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања или комбиновану ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2018. годину.

Започете ревизије представљају део Програма ревизије ДРИ за 2019. годину. Ток ревизија по фазама из овог Програма могу се пратити на вебсајту ДРИ.