Државна ревизорска институција

ДРИ представила Извештај о раду за 2018. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

13. мај 2019. година
ДРИ представила Извештај о раду за 2018. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ) је током 2018. године утврдила да у извештајима о ревизији финансијских извештаја постоје грешке и одступања у износу од 195 милијарди динара, док су у извештајима о ревизији правилности пословања неправилности износиле 22 милијарде динара, рекао је председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић. Представљајући Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину на 73. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, др Пејовић је нагласио да је у извештајима о ревизији финансијских извештаја установљено 90 одсто грешака, а у извештајима о ревизији правилности пословања 10 одсто.

Грешке у финансијским извештајима говоре о недисциплини и недовољном познавању прописа и примене тих прописа, зато што ови извештаји нису довољно објективни и истинити, рекао је др Пејовић.

По његовим речима, главни узрок неправилности је недовољно функционисање система интерних контрола, односно њихово недоследно и непотпуно функционисање.

Утврдили смо да од укупно 209 субјеката ревизије, њих 77 одсто није успоставило интерну ревизију на одговарајући начин, нагласио је др Пејовић.

ДРИ је прошле годинеизрадила 141 извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 58 извештаја о правилности пословања, два извештаја о ревизији сврсисходности пословања, 20 извештаја о ревизији одазивних извештаја и 215 послеревизионих извештаја.

Током 2018. године ДРИ је субјектима ревизије дала 2.436 препорука. Од 2.518 препорука које је ДРИ дала субјектима ревизије у 2017. години извршено је 1.842, односно 73 одсто, истакао је др Пејовић.

Он је додао да је прошле године, на иницијативу ДРИ, измењено и допуњено пет закона и шест подзаконских аката.

ДРИ је иницирала у 2018. години да се измени 16 закона и седам подзаконских аката, поручио је др Пејовић.

Када су у питању пријаве, ДРИ је током прошле године поднела 242 захтева за покретање прекршајног поступка, 26 пријава за привредни преступ и 21 кривичну пријаву. Поднето је и 30 информација надлежним тужилаштвима, нагласио је др Пејовић.

Говорећи о ефектима спроведених ревизија, генерални државни ревизор је објаснио да су, поступањем субјеката ревизије по препорукама ДРИ током 2018. године, остварени финансијски ефекти у износу од 733,72 милиона динара, од чега 253,14 милиона динара повећање прихода и 480,58 милиона динара смањење расхода. Он је додао и да је усклађено пословање са прописима за преко 2,94 милијарде динара, а имовина је пописана од преко 450 милијарди динара.

У 2018. години ДРИје имала одобрена средства из буџета у износу од 695.567 хиљада динара, а реализовала је 669.425 хиљада динара, односно 96,24 одсто.

На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, осим Извештаја о раду ДРИ за 2018. годину, чланови Одбора размотрили су и извештаје Фискалног савета, Комисије за хартије од вредности и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.