Државна ревизорска институција

Већи буџети на локалном нивоу биће чешће ревидирани

14. децембар 2018. година
Већи буџети на локалном нивоу биће чешће ревидирани

Поједини градови у Србији поседују имовину вредну више од милијарду динара, али не поседују евиденцију за њу, изјавио је данас председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је на конференцији „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“, којој су присуствовали градоначелници, председници општина, начелници управа, начелници одељења за финансије и буџет, интерни ревизори, нагласио да поједине општине немају помоћне књиге евиденције, и да се поставља питање како онда извршавају попис имовине и обавеза.

Током спровођења ревизија код јединица локалних самоуправа наилазили смо на ситуације да се поступци јавних набавки уопште не спроводе иако је било набављања и плаћања, рекао је др Пејовић. Он је додао да се 60 до 80 одсто од укупних неправилности на локалном нивоу односи на плате, јавне набавке и преузимање обавеза изнад одобрених апропријација.

Већи буџети на локалном нивоу биће чешће ревидирани, тако да очекујемо да ће Град Београд бити ревидиран сваке године, поручио је генерални државни ревизор.

Говорећи о променама у ДРИ, др Пејовић је најавио да ће убудуће ревизија финансијских извештаја бити вршена засебно од ревизије правилности пословања, што ће бити ефикасније.

Суштина промена је да ћемо брже спроводити ревизије финансијских извештаја. Убудуће оне ће бити саставни део завршног рачуна субјекта ког смо ревидирали. Такође, одлучили смо да ову врсту ревизије следеће године почнемо у децембру како бисмо могли да оценимо систем интерне финансијске контроле и интерне ревизије у години у којој вршимо ревизију, истакао је др Пејовић.

По његовим речима, одвојеним спровођењем ревизија финансијских извештаја и ревизија правилности пословања, државни ревизори ће брже стизати до субјеката ревизије.

Он је објаснио да је ДРИ до сада вршила ревизију и давала препоруке субјектима, али да ће убудуће вршити и ревизију спровођења датих препорука.

Ефекат ревизија је да се управљање јавним средствима и имовином уреди на ефикасан и одговоран начин, закључио је генерални државни ревизор.

Врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Стојанка Миловановић указала је на најчешће неправилности приликом спровођења ревизија код јединица локалних самоуправа. Она је нагласила да постоје јединице локалне самоуправе које уопште не врше попис имовине и обавеза, као и то да поједини градови немају помоћне књиге евиденције.

ДРИ ће следеће године ревизијама обухватити 70 одсто буџета локалних власти. Ревизије финансијских извештаја ће бити спроведене код великог броја градова и општина, најавила је Миловановић.

УНДП је извршио анализу процене јавних финансија на локалном нивоу и креирао ранг листе јединица локалних самоуправа на основу извештаја о ревизији градова и општина чије је консолидоване финансијске извештаје и правилност пословања ДРИ ревидирани у периоду од 2014. године до 2017. године. У поменутом периоду, ревидирано је 119 јединица локалних самоуправа.

Ранг листа примера добре праксе у управљању јавним финансијама на локалном нивоу направљена је на основу седам критеријума који се односе на обим и финансијски утицај неслагања (неправилности) утврђених током редовних ревизија у односу на укупно извршење буџета, врсту ревизорског мишљења изражену након обављене ревизије, статус ангажовања интерних ревизора у јединицама локалних самоуправа, степен ефикасности у исправљању грешака (неправилности) након обављене ревизије, степен извршења буџета у односу на план, обим мера предузетих у поступку ревизије, и на крају, потраживања на основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину.

На крају конференције, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) доделио је признања градовима и општинама за примере добре праксе у управљању јавним финансијама на локалном нивоу на основу извештаја Државне ревизорске институције.

Скуп, ком је присуствовало око 200 учесника, организован је у оквиру пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.