Државна ревизорска институција

Први годишњи састанак и семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

09. октобар 2017. година
Први годишњи састанак и семинар ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

Делегација Државне ревизорске институције коју су чинили др Душко Пејовић, врховни државни ревизор, Славица Ђурић, државни ревизор и Томислав Јовановић, виши саветник за европксе интеграције, учествовала је у раду првог годишњег састанка ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина и првог семинара на тему ревизијеопштина за врховне ревизорске институције чланице ЕУРОСАИ, одржаним у Риги, Летонија, од 5. до 7. октобра 2017. године, у организацији ВРИ Летоније и ВРИ Литваније. Састанку је присуствовало 64 учесника из 30 земаља.


На првом годишњем састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина разматран је план имплементације три стратешка циља из Плана рада ове ЕУРОСАИ Радне групе за период 2017-2019. године. Учесници су размењивали искуства о најбољим праксама у поступку ревизије општина, разговарали о системима екстерне ревизије општина у Европској унији, могућностима спровођења координисаних ревизија,као и другим стратешким питањима.


Тема првог семинара ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина била је „Додатна вредност коју остварују врховне ревизорске институције кроз ревизије општина“. Семинар је имао за циљ да дефинише конкретне резултате остварене кроз рад врховних ревизорских институција на плану ревизије општина, као и размену информација о развоју система планирања у општинама. Додатна вредност је предложена као централна тема семинара како би се истакао значај ревизије општина, као и директна и индиректна корист од те ревизије на локалном и националном нивоу.

Следећи годишњи састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина биће одржан у Београду, у јесен 2018. године.


ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина установљена је јуна 2016. године. Њено чланство броји 27 ВРИ чланица ЕУРОСАИ. ВРИ Литваније је иницијатор и председавајући Радном групом. Имајући у виду значај надлежности Институције за ревизију буџета локалних власти, Државна ревизорска институција Републике Србије је у децембру 2016. године постала чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина са циљем даљег развоја методологије ревизије, као и доприноса унапређењу система ревизија општина тако да резултати ревизија доведу до позитивних промена за њихове становнике.


Састанак је одржан уз подршку пројекта "Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама", који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).