Државна ревизорска институција

Град Лесковац има једнаке или сличне неправилности које имају друге јединице локалне самоуправе

18. септембар 2018. година
Град Лесковац има једнаке или сличне неправилности које имају друге јединице локалне самоуправе

„Град Лесковац је пример како је, након спроведене ревизије завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2015. годину, у одазивном извештају овај град отклонио све откривене неправилности. По том основу је пример другим јединицама локалне самоуправе“, рекао је председник Државне ревизорске институције др Душко Пејовић, представљајући Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја буџета и правилности пословања Града Лесковца за 2015. годину и ревизију одазивног извештаја за 2017. годину.

Он је на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије, одржаној у Лесковцу, нагласио да су неправилности које су ревизори утврдили током ревизије Града Лесковца углавном једнаке или сличне неправилностима које имају друге јединице локалне самоуправе.

„Неправилности, због којих је ДРИ у извештају дала мишљење са резервом, се односе на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, што значи да није функционисала интерна контрола. Друга неправилност је плаћање из буџета за услуге за које претходно нису закључени уговори. И трећа се односи на јавне набавке“, рекао је др Пејовић.

Он је најавио да ће ДРИ од наредне године започети и спровођење засебне ревизије правилности пословања, поред ревизије финансијских извештаја и ревизије сврсисходности пословања, као и да ће сваки извештај имати сажето издање на једној страни. Комбиноване ревизије биће рађене само према потреби, на основу оцењеног ризика.

„Циљ је да се постигне да, према буџетском календару, ревизија финансијског извештаја буде саставни део завршног рачуна сваког буџетског корисника који је био предмет ревизије. Провера правилности радиће се према степену ризика „за најризичније теме, а сврсисходност за системске проблеме који постоје у државној управи“, истакао је др Пејовић. По његовим речима, ДРИ ће од следеће године имати 12, уместо досадашња два тима за ревизију сврсисходности.

„У будућим ревизијама, пре свега правилности и сврсисходности пословања, планираћемо теме од интереса за грађане. Бавићемо се претежно комуналним темама, темаме из здравства, социјалне заштите, али и осталим темама релевантним за све заинтересоване стране. Усмераваћемо ревизије на питања која су важна за грађане, како би се остварила вредност за новац, кроз такозвана 3 Е – економичност, ефикасност и ефективност“, закључио је др Пејовић.

Он је најавио промене и у организационом смислу ДРИ.

ДРИ ће бити модерна, савремена, ефикасна врховна ревизорска институција, која ће, иако је последња обновљена у Европи, моћи равноправно да се такмичи са другим ВРИ у развијеним земљама, рекао је председник ДРИ.

На седници је одржана и расправа о секторским извештајима ДРИ који су представљени на 52. седници Одбора одржаној у Суботици. Такође, разматран је и Извештај о раду ДРИ за 2017. годину.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић је рекла да је Одбор дужан да седнице одржава изван седишта Скупштине Србије, односно да гостује у локалним самоуправама.

„Изабрали смо Лесковац зато што је то један од најбољих примера сређивања јавних финансија када су у питању извештаји ДРИ“, нагласила је др Томић.

Градоначелник Лесковца, Горан Цветановић је истакао да одржавање седнице Одбора за финансије у овом граду показује намеру Народне скупштине, ДРИ и Града Лесковца да свој рад учине транспарентним.

„Град Лесковац се одговорно односи према трошењу јавних средстава. Извештај о ревизији није показао ни ненаменско ни незаконито трошење јавних средстава, а све неправилности су отклоњене у прописаном року, поручио је Цветановић.

Присуство представника Државне ревизорске институције на седници Одбора у Лесковцу подржао је пројекат који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а за који експертску и финансијску подршку пружа Швајцарска Влада.