Државна ревизорска институција

Осми састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику

06. фебруар 2017. година
Осми састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) на челу са председником и генералним државним ревизором Радославом Сретеновићем, учестововала је на осмом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику, одржаном у Лондону 2. и 3. фебруара 2017. године. Домаћин састанка била је врховна ревизорска институција (ВРИ) Уједињеног Краљевства.

Поред међусобне размене искустава чланова Радне групе за равизију и етику, искуства су размењена и са колегама из ВРИ Уједињеног Краљевства. На састанку су разматрани нацрти докумената које Радна група за ревизију и етику припрема за потребе ЕУРОСАИ – нацрт смерница за имплементацију ИССАИ 30 (Етичког кодекса), могући модел за обуку, као и смернице за ревизију етике, чије се усвајање очекује на наредном Конгресу ЕУРОСАИ. Представници ДРИ су на састанку представили могући модел за обуку о етици.

Националне ВРИ треба да ажурирају своја етичка правила у складу са ревидираним ИССАИ 30. Радна група за ревизију и етику ће пружити подршку у овом процесу кроз припрему наведених методолошких докумената. Током дискусије је истакнут значај прикупљања и представљања добрих пракси, уз узимање у обзир значајно различитих правних оквира и друштвеног окружења појединачних ВРИ. На основу ових пракси, свака ВРИ ће сама одабрати најприкладније решење за примену.

Састанак је организован уз подршку пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведске.