Државна ревизорска институција

Пети састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије (ПОСП)

24. септембар 2016. година
Пети састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије (ПОСП)

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, представио је најновије информације у вези са радом Државне ревизорске институције учесницима петог састанка Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије, одржаном у Дому Народне скупштине.

Он је другог дана састанка, 23. септембра 2016. године, посланицима Народне скупштине и Европског парламента, као и представницима Европског ревизорског суда представио налазе из извештаја о ревизијама спроведеним током 2015. године.


Значај 2015. године за рад Институције огледа се у томе да су по први пут Програмом ревизије били обухваћени сви субјекти ревизије код којих се ревизија спроводи обавезно сваке године.Такође, Програмом за 2015. годину по први пут је обухваћена ревизија финансијских извештаја и правилности пословања политичких странака.


На основу Програма ревизије, Институција је у 2015. години извршила ревизије финансијских извештаја за 2014. годину и правилности пословања код 78 субјеката. Спроведена је и ревизија саставних делова финансијских извештаја код 80 субјекта. Овим ревизијама су обухваћени јавни расходи и издаци у укупном износу од 1.979 милијарди динара, рекао је Сретеновић.


Он је додао да је,поред објављених 158 извештаја о наведеним ревизијама, спроведена и провера веродостојности одазивних извештаја код 14 субјеката ревизије локалних власти. Када се овоме додају и објављена два извештаја по Програму ревизије за 2014. годину (извештај о ревизији сврсисходности пословања „Располагање непокретностима у својини Републике Србије” и извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања АД „Новосадски сајам“), у 2015. години објављено је укупно 174 извештаја о ревизији.


Када је речо процесу приступања Републике Србије Европској унији, Сретеновић је нагласио да Институција у овом процесу учествује у оквиру 2 преговарачке групе – 32 (финансијска контрола) и 5 (јавне набавке). Отворено је Поглавље 32у ком Институција има водећу улогу код потпоглавља које се тиче екстерне ревизије и потпуно је спремна за почетак преговора, рекао је Сретеновић.


На крају свог излагања, Сретеновић се осврнуо и на значај сарадње Државне ревизорске институције и Народне скупштине, нарочито са члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Формирањем Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Институције, начињен је велики корак у даљој сарадњи, рекао је Сретеновић. Генерални државни ревизор, присутне је подсетио и на Меморандум о сарадњи којим су дефинисани основни правци будуће сарадње Институције иОдбора. Континуирано унапређивање односа у области финансијске контроле власти, уз промовисање принципа одговорности, транпарентности и сврсисходности у трошењу јавних средстава јесу темељи на којима Институција гради свој будући однос са Одбором за финасије, закључио је Сретеновић.

Следећи састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије одржаће се 15. и 16. марта 2017. године у Стразбуру.