Државна ревизорска институција

Нове активности и правци сарадње представљени на четвртом годишњем састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

20. новембар 2020. година
Нове активности и правци сарадње представљени на четвртом годишњем састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

Врховни државни ревизор у Сектору број 2 Стојанка Миловановић и начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић учествовале су на четвртом годишњем састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина (EUROSAI TFMA), организованом онлајн.

На састанку су детаљно анализиране активности спроведене у периоду 2017-2020. године и оцењени остварени резултати. У оквиру овог дела састанка, Државна ревизорска институција (ДРИ) је представила активност израде Збирке ревизија на тему "Предузећа у власништву општина".ДРИ је била координатор наведене активности коју је реализовала у сарадњи са ВРИ Литваније, Италије, Турске и Украјине.

У даљем току састанка, представљен је нацрт Плана активности за период 2021-2023. године. С тим у вези, презентовани су резултати истраживања у вези са применом ревизорског узорковања у ревизијама локалне самоуправе и анализом административног надзора општина, као и план на изради истраживања везано за методе и начине праћења спровођења препорука датих у извештајима о ревизији локалне самоуправе.

На састанку се такође разговарало о могућности спровођења координисане ревизије на тему квалитета пружања услуга грађанима током пандемије COVID 19 кроз коришћење сопствених средстава општина, о чему ће се одлучивати у наредном периоду.

Виртуелном састанку је присуствовало 70 представника из 26 земаља чланица ове Радне групе, као и представници Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Европске организације регионалних ревизорских институција (EURORAI).

Национална канцеларија за ревизију Литваније организује међународне састанке и семинаре о ревизији општина од 2013. године. Јуна 2016. године, на састанку Управног одбора ЕУРОСАИ, усвојена је иницијатива ВРИ Литваније да се установи посебна ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина која је званично започела са активностима у 2017. години. Имајући у виду значај надлежности Институције за ревизију буџета локалних власти, Државна ревизорска институција Републике Србије је у децембру 2016. године постала чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина са циљем даљег развоја методологије ревизије, као и доприноса унапређењу система ревизија општина тако да резултати ревизија доведу до позитивних промена за њихове становнике. Радну групу тренутно чини 27 европских ВРИ.