Државна ревизорска институција

Обука за државне ревизоре Црне Горе

30. децембар 2016. година
Обука за државне ревизоре Црне Горе

У Подгорици, Црна Гора, је у периоду од 28. до 29. децембра 2016. године одржана обука за државне ревизоре на тему „Ризик, материјалност и узорковање“. У име Државне ревизорске институције обуку су одржали врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора за методологију и контролу квалитета Ивица Гавриловић. Они су током дводневне радионице представили начин рада Државне ревизорске институције приликом обављања ревизије финансијских извештаја и правилности пословања.


Том приликом обрадили су следеће теме: основ и ниво материјалности, материјалност учинка, квалитативна разматрања, материјалност у ревизији правилности пословања; осмишљавање ревизијског приступа и процена ризика у ревизији; процес узорковања у ревизији, процена утицаја неисправљених грешака и изражавање мишљења.