Државна ревизорска институција

Важно учешће грађана у планирању и расподели буџета

18. септембар 2018. година
Важно учешће грађана у планирању и расподели буџета

За веће учешће грађана и транспарентније управљање локалним финансијама веома је важно постојање адекватног законодавног оквира, а Закон о локалној самоуправи који је измењен и допуњен, обавезује локалне власти да директније укључе грађане у рад локалне самоуправе, речено је на представљању националне промотивне кампање „ДА се боље упоЗНАМО“.

Ову кампању спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) уз подршку Владе Швајцарске у оквиру пројекта „Унапређење ревизије на општинском нивоу у циљу јачања одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“.

Овлашћени државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти Данимир Вулиновић нагласио је да извештаји о обављеним ревизијама финансијских извештаја у локалним самоуправама, као и извештаји о обављеним ревизијама правилности и ревизијама сврсисходности дају драгоцене и незамењиве смернице за даље унапређење функционалности, законитости и сврсисходности пословања корисника јавних средстава.

„Закључци и препоруке из извештаја о обављеним ревизијама представљају драгоцени подстицај не само за отклањање указаних недостатака, већ и за унапређење планирања и извршења буџета, а можда најважније од свега, унапређење рада и система државне управе у целини. Стога је од суштинског значаја спровођење препорука Државне ревизорске институције (ДРИ) како би се максимално искористиле препоруке из ревизорских извештаја за отклањање слабости у систему јавне управе и унапређење његове функционалости“, нагласио је Вулиновић.

Што се тиче реализације препорука ДРИ, он је додао да је у неким градовима и општинама степен извршења 100 одсто.

По његовим речима, субјекти ревизије предузимају активности којима се бројни недостаци отклоњају у току поступка спровођења ревизије.

„У 2017. години предузето је 234 различитих мера, попут унапређења система финансијског управљања и контроле, усклађивања исплата плата са прописима, уређивања правног основа извршавања расхода и издатака, евидентирања билансних и ванбилансних позиција, односно финансијске и нефинансијке имовине. Овакво наше превентивно деловање допринело је и отклањању неправилности у поступцима јавних набавки, као и отклањању неправилности у поступцима јавних конкурса и доделе средстава“, закључио је Вулиновић.

Руководилац пројекта УНДП Вера Ковачевић је нагласила да је та организација, уз подршку Владе Швајцарске, допринела успостављању веће одговорностии транспарентности у управљању јавним финансијама.

„На националном нивоу сарађујемо са Министарством финансија и Државном ревизорском институцијом, а у општинама и градовима партнери су нам локалне самоуправе, организације цивилног друштва, локални медији. Са њима радимо на подизању свести грађана о томе зашто је важно да учествују у доношењу одлука о приоритетима за финансирање у њиховим локалним заједницама“, рекла је Ковачевић.

Генерални секретар Сталне конференције градова и општина(СКГО) Ђорђе Станичић указао је на значај измене Закона о локалној самоуправи и додао да је до краја године њима дат рок да измене своја акте, односно промене своје статуте.

Како је истакао, настојало се да се води рачуна о учешћу грађана у планирању, а и да се да могућност општинама да унапреде добре праксе.

На конференцији је речено да је у делу пројекта који се спроводи од 2016. године учествовало 15 локалних самоуправа како би се побољшала њихова сарадња са организацијама цивилног друштва, а самим тим са грађанима и медијима.