Државна ревизорска институција

Други састанак Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

27. април 2018. година
Други састанак Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Председник и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је данас на другом састанку Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама, који је организовало Министарство финансија, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Немачко-српске развојне сарадње "Реформа јавних финансија - финансирање Агенде 2030".


Састанак је
био посвећен разматрању напретка који је Република Србија остварила у области реформе управљања јавним финансијама, започетих усвајањем Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. године. Напредак је представљен кроз презентацију Нацрта извештаја о реализацији поменутог Програма који обухвата временски период од децембра 2015. до децембра 2017. године.


''Успостављање свеобухватних и добро организованих јавних финансија представља предуслов за успешне процесе реформи и даљи развој свих сектора привреде. Свеобухватни и интегрисани оквир који нам Програм реформе управљања јавним финансијама пружа представља један од кључних стубова Реформе јавне управе у Републици Србији. Осим тога, са овим реформским правцима усклађен је и Стратешки план Државне ревизорске институције за период 2016-2020. године'', истакао је данас Пејовић.


Генерални државни ревизор напоменуо је да су ефикасни механизми екстерног надзора и праћења, укључујући чврста правила о извештавању и транспарентности, кључни за стабилне јавне финансије, повећање одговорности, добро финансијско управљање и добру управу. Управо овим се бави Стуб 6 Програма реформе управљања јавним финансијама (Екстерни надзор над јавним финансијама) у надлежности Народне скупштине и Државне ревизорске институције. Мере 18 и 19 овог Програма баве се ефективном екстерном ревизијом, односно парламентарним надзором над јавним финансијама, а усклађене су са СИГМА Начелима управљања јавним финансијам 15 и 16 и Преговарачким поглављем 32 – Финансијски надзор. У свом даљем излагању, Пејовић је известио о доприносу Државне ревизорске институције реализацији мере 18 Програма, чије спровођење тече по плану.


У сарадњи са партнерским институцијама, крајем 2015. године припремљен је Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. који је усвојила Влада Србије.


У 2018. години планирано је унапређење Програма, које спроводе Министарство финансија и надлежна ресорна министарстава и тела Владе у сарадњи са Државном ревизорском институцијом и Народном скупштином.


Данашњем састанку присуствовали су чланови Радне групе за припрему и праћење спровођења Програма, организације цивилног друштва, представници Делегације Европске уније у Републици Србији, као и представници донаторске заједнице и међународних финансијских институција.