Државна ревизорска институција

Јавно комунално предузеће „Naissus“ - Ниш

17. новембар 2011. година
Државна ревизорска институција је завршила ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Naissus“ у Нишу за 2010. годину.
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Naissus“ за 2010. годину достављен је директору, Управном одбору предузећа, Скупштини града Ниша и Народној скупштини Републике Србије.
Државна ревизорска институција поднела је 29. септембра 2011. године Прекршајном суду у Нишу захтев за покретање прекршајног поступка против Јавног комуналног предузећа “Naissus“, као правног лица и одговорног лица у правном лицу због непоштовања појединих одредби из Закона о јавним набавкама.