Државна ревизорска институција

Јавно комунално предузеће “Градска топлана”- Ниш

14. новембар 2011. година
Државна ревизорска институција је завршила ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину Јавног комуналног предузећа “Градска топлана” у Нишу.
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа “Градска топлана” за 2010. годину достављен је директору, Управном одбору овог предузећа, Скупштини града Ниша, као и Народној скупштини Републике Србије.
Због непоштовања појединих одредби из Закона о јавним набавкама, Државна ревизорска институција је 8. септембра 2011. године поднела Прекршајном суду у Нишу захтев за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у овом предузећу. Такође, због непоштовања појединих одредби из Закона о рачуноводству и ревизији, Државна ревизорска институција је данас поднела Основном јавном тужилаштву у Нишу пријаву за покретање привредних преступа против Јавног комуналног предузећа “Градска топлана”, као правног лица и одговорних лица у правном лицу.