Државна ревизорска институција

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад

26. октобар 2011. година
Државна ревизорска институција је завршила ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” у Новом Саду.

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” за 2010. годину достављен је Управном одбору овог предузећа и Скупштини града Новог Сада.

Због неспроведених поступака из Закона о јавним набавкама, а на основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција, поднела је надлежном Прекршајном суду у Новом Саду захтев за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у овом предузећу. Такође, због непоштовања појединих одредби из Закона о рачуноводству и ревизији, Државна ревизорска институција је поднела Основном јавном тужилаштву у Новом Саду пријаву за покретање привредног преступа против Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина”, као правног лица и одговорних лица у правном лицу.