Државна ревизорска институција

Одржан 24. УН/ИНТОСАИ Симпозијум

04. јун 2017. година
Одржан 24. УН/ИНТОСАИ Симпозијум

Делегација Државне ревизорске институције на челу са потпредседницом Институције Бојаном Митровић, присуствовала је 24. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму, одржаном у Бечу, Аустрија, од 31. маја до 2. јуна 2017. године, који је организован у сарадњи Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Одељења УН за економска и социјална питања (УНДЕСА).

Догађају је присуствовало више од 150 учесника из више од 70 ВРИ и неколико међународних институција.

Главна тема симпозијума била је “Дигитализација, отворени подаци и анализа података - релевантност и импликације на ревизорски рад ВРИ, укључујући праћење доприноса ВРИ у реализацији циљева одрживог развоја“.

Симпозијум је отворила Маргит Кракер, генерални секретар ИНТОСАИ и председница Рачунског суда Аустрије, Марион Бартeлеми, директор Одељења УН за економска и социјална питања и ХајдиМендоза, генерални подсекретар Канцеларије за интерни надзор.

Симпозијум је обухватио две сесије посвећене подтемама: „Дигитализација, отворени подаци и анализа података – Релевантност и импликације на ревизорски рад ВРИ“ и „Праћење активности са 22.Конгреса ИНТОСАИ: Допринос ВРИ у реализацији циљева одрживог развоја“.


Дискусије су показале да нове информационе технологије и могућности за коришћење података са собом доносе бројне прилике, али и велике изазове за ВРИ. ВРИ су свесне чињенице да у време све веће доступности информација оне имају све значајнију улогу као пружаоци квалитетних информација на основу својих ревизија. Такође знају и да дигитализација доноси све већа очекивања од ВРИ и мења захтеве у погледу рада на ревизијама. Као последица тога, размена искустава и примера најбољих пракси је од великог значаја. Истовремено, праћење резултата 22. Конгреса ИНТОСАИ показало је да су ВРИ свесне значајних доприноса које могу да дају за успешно спровођење циљева одрживог развоја. Шта више, предузимају се конкретни кораци на нивоу целе ИНТОСАИ у том смислу, како се и наводи у Декларацији из Абу Дабија.

На крају симпозијума, учесници су усвојили закључке и препорука са 24.УН/ИНТОСАИ Симпозијума.

Посета је организована уз подршку пројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведске.