Државна ревизорска институција

Одабир тема за планирање годишњег програма ревизија сврсисходности пословања

09. октобар 2018. година
Одабир тема за планирање годишњег програма ревизија сврсисходности пословања

Принципи стратешког планирања, ИНТОСАИ стандарди за планирање ревизије, мапирање процеса планирања програма ревизије сврсисходности пословања, процена окружења, као и улазни подаци за планирање, биле су теме првог дела обуке која је одржана 27. и 28. септембра 2018. године, а на којој су учествовали запослени у Државној ревизорској институцији. Поред наведних тема, разматрано је и интегрисано планирање ревизија финансијских извештаја, ревизија правилности и ревизија сврсисходности пословања.

Током другог дана обуке обрађене су теме које се односе на превођење стратешких циљева и индикатора у ефекте ревизије, затим утврђивање, одмеравање и примена критеријума за одабир тема, као и развијање тема ревизија сврсисходности пословања.

Наставак обуке у вези са одабиром тема за планирање годишњег програма ревизијесврсисходности пословања одржан је 8. и 9. октобра 2018. године.

Обука је организована у оквиру Пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са УСАИД-ом.

Предавачи на обуци били су Стивен Колдвел, амерички консултант са дугогодишњим искуством у Канцеларији за одговорну власт Сједињених Америчких Држава и Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ која такође поседује вишегодишње искуство у Канцеларији за одговорну власт Сједињених Америчких Држава.