Државна ревизорска институција

Одржан Округли сто о улози врховних ревизорских институција у борби против превара и корупције

16. јун 2017. година
Одржан Округли сто о улози врховних ревизорских институција у борби против превара и корупције

У Тирани је 14. и 15. јуна 2017. године, у организацији ВРИ Албаније и СИГМА, одржан Округли сто о улози ВРИ у борби против превара и корупције, који је окупио представнике ВРИ Мреже држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији.


На Округлом столу разматране су дужности и обавезе ВРИ у погледу борбе против превара и корупције које произлазе из Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ИССАИ), али и очекивања да ВРИ буду институције које ће предводити сопственим примером, придржавајући се утврђених етичких начела која произлазе из ИНТОСАИ Етичког кодекса (ИССАИ 30).


Кроз низ сесија представљене су одговорности у погледу превара и корупције које произлазе из ИССАИ, искуство ВРИ Шведске по питању поступања по индицијама на превару и корупцију, као и искуство у спровођењу заједничке ревизије на тему превенције превара у јавним набавкама, коју су заједнички спровеле ВРИ Чешке и Немачке.


Део радионице био је посвећен алатима за (само)процену интегритета ВРИ који су од значаја за јачање интегритета и спречавање превара и корупције.