Државна ревизорска институција

Одржан округли сто Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

24. фебруар 2015. година
Одржан округли сто Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Стручњаци на твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ представили су данас у Народној скупштини представницима Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава добре праксе сарадње врховних ревизорских институција и парламента.

Отварајући округли сто, који је одржан у оквиру твининг пројекта Европске уније, Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор је нагласио да Институција и надлежни одбор за финансије добро сарађују.

Корак напред у сарадњи Институције и Народне скупштине учињен је недавно образовањем Пододбора за разматрање извештаја о ревизијама, рекао је Сретеновић. Он је додао да ће Институција наставити да извештава Одбор о важним питањима на јасан начин.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава истакао је да је врло важно да Државна ревизорска институција буде независна у свом раду.

Вршећи контролу трошења јавних средстава, Државна ревизорска институција омогућава и Народној скупштини да пуним капацитетом врши своју надзорну улогу над извршном влашћу, што је у интересу грађана Србије, нагласио Арсић.

Брорд ван Вестинг, стални саветник на пројекту, је нагласио да ће пројекат бити ускоро завршен и да је право време за представљање добре праксе сарадње ВРИ и парламента.

Односи ВРИ и парламента се не граде преко ноћи, већ су за то потребне године, поручио је Вестинг.

Ина Хопман, стручњак из Ревизорског суда Холандије, истакла је да Суд и Одбор за јавну потрошњу Холандије сарађују путем периодичних неформалних састанака, извештаја о ревизији, као и путем заједничких активности ка унапређењу система одговорности.

Ревизорски суд је најбољи пријатељ парламента, поручила је Хопман.

Нина Фурман, стручњакна пројекту , представила је „троугао одговорности“.

Влада је одговорна парламенту, ВРИ подноси извештаје о ревизији Народној скупштини, а одбор расправља о овим ревизијама, рекла је Фурман. Она је додала да Ревизорски суд Словеније, у циљу унапређења сарадње, сачињава кратке извештаје за чланове Комисије за контролу јавних финансија за сваку седницу комисије.

Округли сто је одржан у оквиру твининг пројекта ЕУ, компоненте 4 – укључивање заинтерсованих страна.