Државна ревизорска институција

Одржан ЕУРОСАИ Семинар о ревизији правилности пословања

30. октобар 2014. година
Одржан ЕУРОСАИ Семинар о ревизији правилности пословања

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) учествовала је на међународном семинару који је под називом “Ревизија правилности пословања:коришћење смерница за ревизију правилности пословања (ИССАИ 400 и ИССАИ 4000- 4999) и најбоље праксе", одржан 28-29. октобра 2014. у Виљнусу, у Литванији.

Више од 60 учесника – ревизора, вођа тимова и стручњака за методологију – разменило је стручност и искуства у примени Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ИССАИ).

''Један од циљева ревизије јавног сектора је промовисање транспарентности и одговорности у управљању. Примена ИССАИ стандарда у ревизији јавног сектора је од велике помоћи на овом путу. Међутим, важно је признати и чињеницу да се врховне ревизорске институције (ВРИ) суочавају са одређеним бројем изазова у примени ИССАИ стандарда. То је разлог због чега је потребно да се састајемо и размењујемо наша искуства и најбоље праксе и да заједнички решавамо питања која се јављају при примени ИССАИ стандарда'', рекла је генерални ревизор ВРИ Литваније, Гиедре Шведиене.

Семинар је започео презентацијом Јенса Гунвалдсена, председавајућег Поткомитета Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) за ревизију правилности пословања, који је одговоран за развијање стандарда ВРИ за ревизију правилности пословања. Он је дао увод у резултате активности Поткомитета и планове за унапређење стандарда.

Шофикул Ислам, руководилац програма у Развојној иницијативи ИНТОСАИ (ИДИ) представио је два недавно развијена алата: иЦАТ, алат за процену примене ИССАИ стандарда у ревизији правилнOсти пословања, као и Приручник за примену ИССАИ стандарда за ревизију правилности пословања.

Ревизори и стручњаци за методологију из ВРИ Литваније, Летоније, Турске, Финске и Естоније су представили најбоље праксе својих институција и разматрали методолошка питања и изазове када је реч о примени Смерница за ревизију правилности пословања. Гостујући говорници су поделили своје увиде и практичне примере начина на који се може постићи ефективнија сарадња између ревизора и субјекта ревизије.

Током семинара су донети закључци који ће учесницима помоћи да успешније решавају проблеме који настају у ревизији правилности пословања у њиховим земљама, као и да олакшају унапређење стандарда, на чему ће радити Поткомитет за ревизију правилности пословања.

Делегација ДРИ је са европским колегама поделила искуства из спровођења ревизије правилности пословања, попут обухвата, предмета, критеријума и узорковања за ову врсту ревизије.

Овај семинар за чланице Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) је организовала ВРИ Литваније.

ЕУРОСАИ је једна од седам регионалних радних група Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). Тренутно је чини 50 чланица: врховне ревизорске институције 49 земаља и Европски ревизорски суд.

Државна ревизорска институција Републике Србије учествује у активностима ЕУРОСАИ од 2009. године.

Видео галерија

no_youtube_details!