Државна ревизорска институција

Уводни састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

13. април 2017. година
Уводни састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

Делегација Државне ревизорске институције учествовала је на уводном састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина одржаном у Виљнусу, Литванија, од 10. до 12. априла.

На уводном састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина, чланови Радне групе разговарали су о плану реализације три стратешка циља ове ЕУРОСАИ Радне групе, плану рада за период 2017-2019. године, као и о другим значајним стратешким питањима.

Имајући у виду значај надлежности Институције за ревизију буџета локалних власти, Државна ревизорска институција Републике Србије је у децембру 2016. године постала чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина са циљем даљег развоја методологије ревизије.

ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина основана је у јуну 2016. године када је Управни одбор ЕУРОСАИ подржао иницијативу Државне ревизорске институције Литваније за уједињењем врховних ревизорских институција које су заинтересоване за питања ревизије општина. ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина има укупно 26 ВРИ чланица. Активности Радне групе имају за циљ унапређење система и поступака ревизија општина тако да резултати ревизије донесу позитивне промене и користи становницима општина и пореским обвезницима уопште.


Састанак је одржан уз подршку пројекта "Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама", који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).