Државна ревизорска институција

Одржан састанак Надзорног одбора пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“

02. новембар 2018. година
Одржан састанак Надзорног одбора пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“

Представници Државне ревизорске институције на челу са председником ДРИ и генералним државним ревизором др Душком Пејовићем одржали су данас састанак Надзорног одбора пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“ са партнерима на пројекту и представницима Амбасаде Велике Британије.

Др Пејовић је нагласио да од пројекта очекује да ДРИ пружи подршку у повећању ефеката ревизија и обезбеђивању одговарајућих реаговања кључних заинтересованих страна на налазе ревизије.

„Од пројекта очекујем оцену ефеката ревизија сврсисходности које је ДРИ спровела у протекле четири године. Како пројекат и предвиђа, требало би да за праћење ефеката добијемо методологију и приручник, уз одговарајућу обуку“, рекао је др Пејовић. Он је додао да ће, након пројекта, ДРИ ефективније представљати налаза ревизије сврсисходности конкретним заинтересованим странама.

Други секретар Амбасаде Велике Британије и руководилац британског Фонда за добру управу Метју Џордан је истакао да ће Амбасада проширити подршку земљама Западног Балкана, посебно у делу реформских процеса, доброг управљања и одговорности.

Руководилац пројекта Јелена Спасић је говорила о резултатима пројекта који се односе на анализу ефеката ревизија сврсисходности и усвајање методологија за праћење ефеката. Затим, о студијама случаја, плану комуникација и алатима за комуникације за већу видљивост налаза у извештајима о ревизији, као и о методологији за извештавање Народне скупштине о спровођењу препорука субјеката ревизије.

Састанку су присуствовали и економски саветник Амбасаде Велике Британије Никола Миливојевић, директор квалитета пројекта PricewaterhouseCoopers (PwC) Биљана Боговац, шефица јединице за управљање Фондом за добру управу Маријана Трифуновић-Стефановић, асистент на пројекту Марко Живановић. Такође, на скупу су били и врховни државни ревизор у Сектору за методологију ревизије и контролу квалитета Ивица Гавриловић, секретар Институције Милена Милинковић и шеф Канцеларије председника Ива Василић Миљић.

Пројекат „Унапређење финансијске одговорности институција у Србији кроз екстерну ревизију“се финансира из Фонда за добру управу Велике Британије. Он предвиђа подршку ДРИ у оцени ефеката ревизија сврсисходности спроведених у претходном периоду, уз припрему методологије и приручника за праћење ефеката и обуку запослених за њихово коришћење. Подршка ће бити пружена и у припреми студије случаја за визуализацију података, као и у припреми и представљању надлежном скупштинском одбору одабраног извештаја о ревизији сврсисходности, ради ефективног представљања кључних порука.

Влада Велике Британије пружа подршку Босни и Херцеговини, Грузији, Молдавији, Србији и Украјини у спровођењу неопходних реформи кроз Фонд за добру управу. Посебан стуб овог пројекта је механизам за техничку помоћ намењен подршци реформама у две приоритетне области- добра управа и привредни развој. Посебна пажња биће посвећена борби против корупције, унапређењу пословног окружења, реформи правосуђа, реформи кључних сектора (нпр. банкарског сектора и сектора енергетике), јачању владавине права и подршци независности медија. Циљ Фонда је већа политичка и економска стабилност, уз истовремено смањење сиромаштва и повећање привредног раста. Механизмом за техничку помоћ у Србији управља фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) из Уједињеног Краљевства, заједно са PwC из Србије и thinktank организацијом Центар за европске политике, у блиској сарадњи са Британском амбасадом у Србији.