Државна ревизорска институција

Драган Голубовић именован за врховног државног ревизора у Сектору број 4

03. март 2020. година
Драган Голубовић именован за врховног државног ревизора у Сектору број 4

Савет Државне ревизорске институције именовао је данас Драгана Голубовића за врховног државног ревизора у Сектору број 4. Полагањем заклетве пред члановима Савета Драган Голубовић је преузео дужност врховног државног ревизора.

Новоименовани врховни државни ревизор поседује ревизорско звање – овлашћени државни ревизор, а у Државној ревизорској институцији је запослен од 2012. године.

По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције, именује и разрешава Савет, на период од шест година, са могућношћу реизбора.