Државна ревизорска институција

Значај поузданости података у управљању и контроли јавних финансија

29. новембар 2019. година
Значај поузданости података у управљању и контроли јавних финансија

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор учествовао је на међународном семинару који је под називом „Изградња поверења – улога врховних ревизорских институција у обезбеђивању поузданости фискалних података“ одржан 28. новембра у Хелсинкију. Скуп су организовали Национална канцеларија за ревизију Финске и Завод за статистику Финске у оквируфинског председавања Саветом Европске уније.

Главна тема семинара односила се на ревизију информационе основе за фискалну политику. Разматрана су гледишта у вези са фискалним подацима, рачуноводством јавног сектора, извештавањем, фискалним статистичким подацима и предвиђањима. Ове теме су разматране у циљу давања различитих гледишта – како обезбедити поузданост фискалних података, како се фискална статистика и предвиђања користе у планирању фискалне политике и доношења одлука, као и које су измене потребне у рачуноводственим стандардима јавног сектора и праксама извештавања.

Са семинара је поручено да власти имају важну улогу у обезбеђивању да рачуноводствени и статистички подаци о јавним финансијама, као и економска предвиђања на основу њих, буду поуздани да би се формулисала и спроводила стабилна фискална политика. Опште смернице, регулатива и надзор могу обезбедити поузданост података о јавним финансијама.

На скупу је, између осталог, речено да „у свету који се мења, све је важније да се одржи поверење у владине информације и да се обезбеди да информације о јавним финансијама буду тачне“, као и „да су одрживим јавним финансијама потребне поуздане власти, стабилне информације и јасна фискална правила, као и тржишна дисциплина“.

Поред др Пејовића, делегацију Институције чинио је и Томислав Јовановић, виши саветник за пројекте и европске интеграције.

Семинар, који је организован као део програма финског председавања Саветом Европске уније, окупио је челнике врховних ревизорских институција држава чланица ЕУ, држава кадидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, представнике Европског ревизорског суда, представнике завода за статистику, као и представнике Владе Финске.

Учешће делегације ДРИ на семинару у Хелсинкију је подржао Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројеката „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“. Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.